• import

SGP krijgt geen steun voor vuurwerkverbod Barneveld

BARNEVELD Het SGP-plan voor een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Barneveld vindt geen weerklank bij collega-partijen in de gemeenteraad. Zij vrezen dat het verbod zeer moeilijk is te handhaven. Over wat er dan wel moet gebeuren om de overlast die grote groepen inwoners ervaren bij het afsteken van vuurwerk terug te dringen, verschillen zij van mening.

Jannes Bijlsma

Oppositiepartijen VVD en Lokaal Belang vegen de vloer aan met het plan. ,,Het lijkt wel of je geen plezier meer mag maken in Barneveld", zegt VVD'er Theo Bos. ,,De SGP wordt zo langzamerhand een 'betuttelpartij'. We hadden al het 'betuttelbier' (een voorstel om bij evenementen 'normaal' bier door 'light bier' te vervangen, met een lager alcoholpercentage) en nu krijgen we dit betuttelende plan. De jeugd mag haast niets meer. Dit idee stelt mij echt teleur." Ook Lokaal Belang-fractievoorzitter Mijntje Pluimers heeft er geen goed woord voor over. ,,Triest", is haar typering van het SGP-plan. ,,De partij wil weer van alles verbieden. Alles wat leuk is, mag kennelijk niet. Doe alsjeblieft normaal."

FIJNSTOF SGP-raadslid Arend Flier lanceerde het plan vorige week in deze krant. In zijn ogen hebben zoveel mensen er last van, dat het tijd wordt voor een verbod op vuurwerk. Dit in navolging van de gemeente Apeldoorn, waar een dergelijk verbod vorige maand werd afgekondigd. Andere partijen erkennen ook het punt van de overlast, bijvoorbeeld oppositiepartij Pro'98. ,,Naar aanleiding van het plan kreeg ik telefoon van een bezorgde bewoner uit Garderen die niet zozeer tegen vuurwerk is, maar er wel heel veel last heeft door middel van fijnstofuitstoot", zegt raadslid Martin Lentink. ,,Daarom vind ik het goed dat de discussie nu is geopend. Maar het is de vraag of een totaalverbod juridisch haalbaar is."

Flier stelde dat het verbod nodig is, omdat het huidige beleid in Barneveld niet werkt. Hierin kunnen bewoners zelf met elkaar afspreken om op plekken als pleintjes of speeltuinen geen vuurwerk af te steken. Als iedereen hier achter staat, levert de gemeente Barneveld straatborden om voorbijgangers op de vuurwerkvrije zone te attenderen. Vorig jaar werd er één vuurwerkvrije zone ingericht, bij Kootwijk. Voor dit jaar zijn er nog geen nieuwe bij gekomen. Voor sommige raadsleden is Fliers conclusie te boud,,Dat het beleid niet werkt, gaat mij te ver", zegt CDA-raadslid Maarten Schipper.

ONDOENLIJK ,,Je kunt zoiets het beste van onderop organiseren. Ouders kunnen hun kinderen misschien beter voorlichten over zwaar vuurwerk en mensen kunnen zelf nadenken over vuurwerkvrije zones. Dan moeten wij kijken hoe wij de mensen die zoiets willen het best kunnen faciliteren. Een verbod van bovenaf opleggen werkt ook niet, want het is niet te handhaven." Met dat laatste is VVD'er Bos het roerend eens. ,,Qua handhaving is een totaalverbod ondoenlijk. Hoe wil je dat doen, in een gebied zo groot als de gemeente Barneveld met zo'n groot buitengebied? Zoveel agenten en boa's zijn er niet."

Burger Initiatief is ook tegen een verbod, al juicht raadslid Judith van den Wildenberg het toe dat de SGP het onderwerp oppakt. ,,Een verbod daagt juist uit om het wel te doen", meent fractievoorzitter Judith van den Wildenberg. ,,Barneveld is hier niet rijp voor. Veel mensen genieten bijvoorbeeld van het traditionele carbidschieten." Zij ziet een trend dat steeds meer mensen zich vooral aan knalvuurwerk storen. ,,Ik vergelijk het graag met roken. Het begon met een verbod in cafés en gaandeweg zijn er steeds meer discussies over gekomen. De maatschappelijke druk tegen roken wordt steeds groter. Zoiets zie ik ook voor mij met knalvuurwerk."

OUDEREN EN DIEREN Lokaal Belang denkt aan het instellen van vuurwerkvrije zones in de gemeente. ,,Vuurwerk kan heel heftig zijn voor kwetsbare ouderen en dieren", aldus Pluimers. ,,Rondom kinderboerderijen, dierenopvang, hondenuitlaatplaatsen en verpleeg- en verzorghuizen zou daarom, waar mogelijk, een vuurwerkverbod moeten komen. Dus geen totaalverbod voor iedereen, maar heel concreet plekken aanwijzen waar we dit niet willen."

Hier ziet Lukas Scheijgrond (ChristenUnie) niets in. ,,Het kan zijn dat bewoners van verpleeghuizen erg genieten van vuurwerk en hierdoor een mooie afleiding hebben." Hij vindt, net als Schipper (CDA) dat het huidige beleid goed tegen het licht moet worden gehouden. ,,Een totaalverbod is te kort door de bocht. Communiceer als gemeente in ieder geval goed dát je zelf vuurwerkvrije zones kunt aanvragen. Het is de vraag of deze mogelijkheid algemeen bekend is bij de bewoners. Je zou verder kunnen nadenken over centrale plekken in de dorpen waar je vuurwerk kunt afsteken. Dan kun je alleen daar knallen en niet in de andere straten. Misschien is dat nog wel het allerleukst." Ook Lentink (Pro'98) vindt dit een interessant idee. ,,Eén wat grotere vuurwerkshow zouden we als gemeente moeten stimuleren. Dat zou de overlast voor velen al een stuk beperken."