• Heliflight.nl

'Proefritje' door Harselaartunnel (video)

BARNEVELD Ter voorbereiding op de start van de aanleg van de nieuwe Harselaartunnel in Barneveld, moet de gemeente Barneveld op en rond de bouwlocatie nog met een ,,groot aantal' grondeigenaren een overeenkomst tekenen voor grondaankoop. De verwachting is dat dat in de meeste gevallen zonder slag of stoot gaat, maar dat voor enkele percelen onteigening noodzakelijk zal zijn.

Wouter van Dijk

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de Barneveldse gemeenteraad. Om de tunnel en de infrastructuur daaromheen aan te kunnen leggen, heeft de gemeente grond nodig van in totaal 21 verschillende eigenaren. De afgelopen twee jaar is volgens het college met al deze partijen gesproken, maar is tot nu toe met ,,een aantal'' een overeenkomst gesloten. Om de rest op tijd binnen te krijgen, zal het college de gemeenteraad binnenkort vragen een onteigeningsbesluit te nemen. ,,In dat besluit nemen we zekerheidshalve alle percelen mee, waar op dat moment nog geen formele overeenstemming over is.''

De procedure is nodig om de planning te halen. Nu het plan voor aanleg van de tunnel, waarvoor een budget van 25 miljoen euro is uitgetrokken, in april dit jaar onherroepelijk is verklaard, is het uitgangspunt begin volgend jaar te starten met graven. Daarom wordt het project voor zowel de tunnel zelf als de infrastructuur daaromheen eind dit jaar aanbesteed. In eerste instantie worden kabels en leidingen verlegd, waarna de bouw van de tunnel zelf medio volgend jaar start. De bedoeling is dat het project eind 2018 afgerond is.

Rondom het gebied van de Harselaartunnel zijn verschillende ontwikkelingen gepland, waarvoor ook meerdere projecten in planvorming zijn of al besloten zijn. Zo wordt het pand van Weerheim Revalidatietechniek aan de Stationsweg verplaatst en komt er een nieuw kantoorgebouw naast, deels op de oude locatie van hotel Heidepark. Aan de andere kant van het spoor wordt het project Columbiz Park ontwikkeld, daarover moet de Barneveldse gemeenteraad volgende week woensdag nog een besluit nemen. Daarnaast is het plan dat het tankstation van Tolboom aan de Baron van Nagellstraat verhuist naar een nieuwe locatie aan de Nijkerkerweg. Verder zijn verschillende infrastructurele projecten aan de Harselaartunnel gekoppeld, zoals aanpak van het kruispunt met de Energieweg en de zuidelijke afrit van snelweg A1. Voor die aangrenzende projecten is een bedrag van 7,5 miljoen euro uitgetrokken.

Tijdens de aanleg van de tunnel is de Stationsweg/Baron van Nagellstraat twee jaar lang afgesloten. Het verkeer moet dan via de Nijkerkerweg - waar deze maand ter hoogte van de Thorbeckelaan de nieuwe turborotonde wordt opgeleverd - of via de nieuwe verbindingsweg tussen de Wesselseweg en de Hanzeweg rijden. De lijndienst van Syntus (lijn 205, Barneveld-Harderwijk) rijdt vanaf 1 december via de Thorbeckelaan, Nijkerkerweg en Rijksweg. Alle haltes langs de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat zullen vanaf dat moment voor een periode van twee jaar komen te vervallen.

De gemeente Barneveld heeft een animatiefilmpje gemaakt van de toekomstige situatie rondom de Harselaartunnel. Op het filmpje zijn naast de tunnel onder meer ook Columbiz Park, het nieuwe hotel naast het transferium, het nieuwe kantoorgebouw naast Weerheim en een nieuwe verbindingsweg tussen Binnenveld en station Barneveld Noord te zien. Het filmpje is te bekijken via de website van de Barneveldse Krant.