• Het protest van de Lunteranen donderdagavond bij gemeentehuis in Ede.

    jl

Protesterende Lunteranen zoeken steun bij gemeentehuis Ede

LUNTEREN Een groep Lunteranen die tegen de komst is van een als 'mammoettanker' bestempeld energiestation dat ProRail wil bouwen tussen de spoorlijn en de Spoorstraat bij het monumentale station in centrum van hun dorp, heeft een eerdere protestactie met reuzespandoek in Lunteren donderdagavond dunnetjes overgedaan bij de stemlocatie in het gemeentehuis in Ede. Niet alleen de stemmers daar ter plekke, maar ook diverse voor de raadsvergadering aanwezige politici en een aantal media namen kennis van de argumenten van de Lunterse afvaardiging om het geplande, in hun ogen gigantische energiestation buiten het centrum van het dorp te plaatsen. Het protest verliep vreedzaam.

'