• De wijk Eilanden-Oost in april vorig jaar, bijna klaar voor oplevering. Nu blijkt dat Vink onder meer in deze Barneveldse wijk vervuilde grond heeft gebruikt.

    import

'Provincie moet zelf bodemonderzoek doen in Eilanden-Oost'

BARNEVELD/ARNHEM De Gelderse fracties van SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat de provincie zelf uitgebreid bodemonderzoek  laat verrichten op plekken waar de Barneveldse afvalverwerker Vink vervuilde grond heeft gestort. Het bedrijf liet 850 ton verontreinigde grond tegen de regels in herkeuren en die grond kwam onder meer terecht in nieuwbouwwijken in Barneveld en Achterveld, waaronder Eilanden-Oost.

De drie fracties willen verder onder meer opheldering van Gedeputeerde Staten over de hoeveelheid, de herkomst en de exacte samenstelling van de gebruikte grond. Verder willen ze weten of de provincie haar taak als toezichthouder goed heeft uitgevoerd.

Namens de drie partijen geven Paul Kusters (SP), Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) en Joep Langeveld (GroenLinks) ook aan dat zij het onprettig vinden dat ze het beleid en handelen van de provincie ten aanzien van Vink via de media hebben moeten vernemen. Dit ondanks toezeggingen dat Provinciale Staten voortaan pro-actief zouden worden geïnformeerd.

Label:

Zandcrisis