• Woudenberg: Pyramide van Austerlitz, Rijksmonument-1804/1894.

    Foto Rinus van Denderen

Pyramide van Austerlitz deels verzakt

WOUDENBERG Het aarden gedeelte van de Pyramide van Austerlitz is verzakt. De trap en het platform zijn daardoor los komen te staan van de begroeiing. Een aannemer begint volgende week met de herstelwerkzaamheden.

Volgens projectleider Hester Hinrichs van beheerder Landschap Erfgoed Utrecht gaat het om regulier onderhoud. ,,De Pyramide van Austerlitz is een levend monument, de verzakkingen horen erbij, al vanaf het moment - begin 19de eeuw - dat het is gebouwd. Destijds bestond het uit zand en heideplaggen, tegenwoordig liggen er grasplaggen op. Door regen en andere weersinvloedenen en door de zwaartekracht is het zand weggezakt. Dat is een normaal proces.´´

De aannemer zou al eerder met de werkzaamheden beginnen, maar die werden uitgesteld vanwege de droogte. Die droogte heeft volgens Hinrichs wel enige, maar niet heel grote invloed gehad op de verzakking. ,,Het monument wordt geregeld beregend door een beregeningsinstallatie. De invloed van de droogte is daardoor beperkt gebleven. ´´
 

De trap en het platform met de obelisk staan stabiel. Hinrichs: ..Die zijn niet verzakt en het publiek kan het monument dus gewoon beklimmen. Dat kan op elke zondagmiddag tot 16.00 uur.´´

Hoe lang de herstelwerkzaamheden zullen duren, is nog niet duidelijk. ,,De aannemer is deze week bezig met de voorbereidende werkzaamheden en zal er volgende  week zichtbaar aan de slag gaan. Hoe lang het duurt is mede afhankelijk van wat hij aantreft.´´

Over de kosten van het project wil  Hinrichs geen mededelingen doen. ,,We doen het beheer voor de stichting Pyramide Austerlitz die het monument in stand houdt. We zijn een particuliere stichting die geen subsidie ontvangt en volledig afhankelijk is van de kaartverkoop aan bezoekers.´´

Sinds 2000 is het monument een aantal keren verzakt en weer opgelapt. In 2007 werden palen in de grond geslagen om het aarden gedeelte te stabiliseren en te voorkomen dat de plaggen naar beneden zouden spoelen. Die stabilisering heeft volgens Hinrichs ondanks de verzakking toch effect gehad. ,,Zo erg als in die beginperiode is de verzakking nu niet.´´