• Foto Fortgens

Raad houdt Schaffelaartheater nog een maand aan het lijntje

BARNEVELD Een krappe raadsmeerderheid houdt het Barneveldse Schaffelaartheater nog een maand aan het lijntje, door een besluit over subsidieverhoging uit te stellen tot december. ,,We willen niet over één nacht ijs gaan'', aldus Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief), die het uitstelverzoek in de groep gooide.

Wouter van Dijk

,,Het gaat ons hier om de zorgvuldigheid, niet dat we het theater niets gunnen'', zei ze dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur. Ze vond daarbij steun van ChristenUnie, SGP en SGV, samen goed voor een nipte raadsmeerderheid. Het voorstel van het college is om het noodlijdende theater te ondersteunen door het jaarlijkse subsidiebedrag met 195.000 euro te verhogen, naar een structurele bijdrage van 445.000 euro. ,,Het gaat hier om gemeenschapsgeld, een miljoeneninvestering. Dit voorstel willen we beter onderbouwd zien'', aldus Van den Wildenberg. Eerder vroeg haar partij al om inzage in de prestatie-overeenkomst tussen gemeente en theater.

SCENARIO'S Heimen Schuring (ChristenUnie) vroeg de wethouder expliciet verschillende scenario's uit te werken. ,,Wat zijn de consequenties bijvoorbeeld als het theater helemaal geen subsidie meer zou krijgen, of jaarlijks niet meer dan twee ton? Laat ons weten waar we uit kunnen kiezen.'' Koos van der Tang (SGP): ,,Daar komt bij dat dit voorstel blijkbaar een subsidiestroom tot in lengte der jaren voorschrijft, terwijl we eerder bij steun een termijn afspraken.'''

ONBEGRIP Het 'uitstelplan' leverde vooral onbegrip op bij de overige drie partijen, CDA, VVD en Pro'98. ,,Er is al voldoende uitgezocht, er liggen inmiddels vuistdikke rapporten'', zei Mijntje Pluimers (VVD), verwijzend naar de onderzoeken van LaGroup en Baker Tilly Berk, die eerder dit jaar verschenen. ,,Wat wil je in een maand tijd nu nog meer te weten komen?'' Ook Arjan Westerneng (CDA) en André van de Burgwal (Pro'98) hadden geen goed woord over voor het vooruitschuiven van het besluit. ,,Je kunt heel veel blijven vragen, maar op dit moment weten we genoeg om een besluit te kunnen nemen", zei Westerneng. ,,Een nog langere periode van onzekerheid brengt verdere imagoschade voor het theater met zich mee.''

Wat betreft de scenario's van Schuring, zei Westerneng: ,,Wat ons betreft willen we er helemaal niet in kwaliteit op achteruit. We maken er toch geen veredeld dorpshuis van?'' ,,Het theater verdient snel zekerheid", zei Pluimers, met applaus ondersteund vanaf de publieke tribune vol theatervrijwilligers. Wethouder Eppie Fokkema: ,,Uitstel is niet gewenst. Niet alleen omdat we dan moeten gaan nadenken over liquiditeitssteun, maar ook omdat dat een negatief effect heeft als het gaat om sponsoring, nieuwe contracten en kaartverkoop.''

GRATIS ZAALGEBRUIK Het besluit over wel of geen extra subsidie valt dan nog niet over twee weken, een inhoudelijke discussie over het verbeterplan van het Schaffelaartheater durfden de raadsleden wél met elkaar aan. Harde noten werden vooral gekraakt over het gratis zaalgebruik door de muziekschool en De Harmonie, op basis van een contract uit 2011, dat officieel nog doorloopt tot 2021. Of Fokkema dit contract nu wel of niet wil openbreken, bleef nog wat onduidelijk. ,,Maar ik wil met de gebruikers wel in gesprek om te komen tot een nieuw contract, dat ook ná 2021 doorloopt, met de insteek dat deze partijen ook na dat jaar in het theater blijven. Dan geef ik iets, maar krijg ik er ook iets voor terug''', sprak hij enigszins cryptisch. Van daarmee druk uitoefenen op de twee gebruikers, is volgens hem geen sprake, gaf hij aan richting Van der Tang.

PROGRAMMERING Inhoudelijk werd er verder doorgepraat over onder meer de kwaliteit van het theaterbestuur en de rol van de penningmeester. ,,Die moet vanaf nu veel korter op de bal zitten'', beloofde wethouder Fokkema. Ook de programmering kwam ter sprake. ,,Waarbij we terughoudend zullen zijn in het programmeren van voorstellingen met een groter financieel risico'', zei Jan Slot namens het theaterbestuur. Artistieke 'moeilijke genres' zijn vooral toneel, dans en klassieke muziek. Slot: ,,Met Youp van 't Hek verdien je wel geld, maar we zullen zeker het tegengaan van culturele verschraling in het oog houden.''

Rest de vraag van Schuring over de drie scenario's: zonder subsidie, met twee ton subsidie of met subsidie volgens het huidige voorstel. Onderzoeker Peter Koppen van LaGroup: ,,Een theater zonder subsidie is sowieso geen optie, maar ook als je besluit maximaal twee ton per jaar te willen bijdragen, wordt het een lastig verhaal. Dan zou je moeten stoppen met de professionele theaterfunctie en wordt ook de culturele verhuur een lastig verhaal. Daarmee houd je alleen commerciële verhuur in het pand over, zullen sponsoren en bezoekers afhaken en zal uiteindelijk het theater de deuren moeten sluiten'', schetste hij de consequenties.

VERTRAGING De discussie wordt over een maand, tijdens de tweede acte, vervolgd. Van de Burgwal (Pro'98): ,,Ik snap uiteindelijk niet waarom gekozen wordt voor uitstel. Ik weet niet meer wat voldoende is voor deze partijen (BI, ChristenUnie, SGP en SGV, red.) om tot een besluit te komen. Het theater is in ieder geval niet gediend bij vertraging." Van der Tang (SGP): ,,Daar gaat het ons ook niet om. Het theater valt nu echt niet ineens om, maar wij moeten wel voldoende informatie hebben om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.''