Raad van State verwerpt alle bezwaren tegen rondweg

VOORTHUIZEN/ DEN HAAG De provincie mag de rondweg om Voorthuizen gaan aanleggen. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist. De Raad verwierp alle bezwaren tegen het zogeheten provinciale inpassingsplan waarmee de weg wordt mogelijk gemaakt. Ook het provinciale besluit om meer verkeerslawaai dan gebruikelijk toe te staan, is door de Raad goedgekeurd.

Bij de behandeling van de enorme lijst aan bezwaren in november bij de Raad werd al duidelijk dat de provincie niets voelt voor een snelheidsverlaging op de rondweg. Die snelheidsverlaging zou voor veel minder verkeerslawaai zorgen in de omgeving van de weg. Het versoepelen van de geluidsnormen zou dan niet nodig zijn bij 29 woningen in de buurt.

MAXIMUMSNELHEID Volgens de Raad van State heeft de provincie beleidsvrijheid. Daar kan de Raad zelf ook weinig tegen doen. De provincie heeft het recht om volgens zijn beleid voor dit soort wegen een maximumsnelheid van 80 kilometer te hanteren. Het gaat volgens de provincie om een regionale verbindingsweg tussen Nijkerk en Barneveld met de bedoeling om doorgaand verkeer uit het dorp Voorthuizen te weren. Voor zulke wegen buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer.

De provincie heeft ook het recht om de geluidsnormen tot op zekere hoogte te versoepelen. Maar de provincie heeft nu wel de plicht om bij de getroffen woningen te onderzoeken of gevelisolatie het lawaai kan terugdringen.

GELUIDSSCHERM Een geluidswal langs het hele traject of een geluidsscherm wil de provincie niet aanleggen vanwege de hoge kosten. Een verlaging van de weg zou het lawaai ook flink kunnen terugdringen. De provincie kiest daar ook niet voor, omdat die oplossing te duur is en problemen oplevert met de grondwaterstanden. De Raad vindt het standpunt van de provincie redelijk.

NUT EN NOODZAAK De twijfel over het nut en de noodzaak van de nieuwe rondweg is door de Raad ook verworpen. Struik Foods en de stichting Houd Voorthuizen West Groen kwamen onder meer met dit bezwaar aanzetten. De provincie becijferde dat met de huidige N303 door Voorthuizen 2200 woningen meer lawaai te verduren krijgen dan wenselijk is. Bovendien leidt de huidige weg tot onveilige situaties en opstoppingen.