'Railterminal op Harselaar-Zuid'

BARNEVELD De gemeente Barneveld start met een locatiestudie naar een nieuwe railterminal, een goederenoverslag per spoor in Barneveld. Barneveld heeft al langere tijd het plan om zo'n terminal te realiseren bij bedrijventerrein Harselaar. Een mogelijke locatie is het nieuw te realiseren bedrijventerrein Harselaar-Zuid.

Tegelijk met de locatiestudie, die infrastructuur en de omgeving in beeld moet brengen, wordt ook een zogeheten businesscase opgesteld. Daarin wordt een overzicht opgenomen van alle kosten en baten van zo'n terminal en voor het beheer.

Voor beide onderzoeken wil het college 100.000 euro beschikbaar stellen, zo is nu het voorstel richting de gemeenteraad. Dit geld was vorig jaar in de begroting al beschikbaar gesteld voor de railterminal, op voorwaarde dat de provincie Gelderland ook geld bijlegt. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Uit contacten met de provincie is naar voren gekomen dat men positief is over een subsidieverzoek, maar dat heeft nog niet geleid tot een formeel besluit. Omdat wij wel graag verder willen met de voorbereidingen, wacht het college niet totdat de provinciale cofinanciering formeel is geregeld." De gemeenteraad moet zich hier nog over buigen.

Een eerder onderzoek gaf volgens de gemeente al aan dat er voldoende containercapaciteit in de directe regio is voor een rendabele railterminal. Die capaciteit zal volgens Barneveld alleen maar groeien doordat het op de snelwegen steeds drukker wordt, doordat de overslag in de Rotterdamse haven zal toenemen en door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft volgens de gemeente Barneveld inmiddels ook interesse getoond voor de ontwikkeling in Barneveld.

Daar komt bij dat de spoorverbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn volgens de gemeente geschikt is, evenals het bedrijventerrein Harselaar-Zuid.