• Heliflight.nl

'Railterminal vooral interessant voor bulkgoederen'

BARNEVELD Ontwikkeling van een railterminal achter het afvalbewerkingsterrein bij bedrijventerrein Harselaar in Barneveld is alleen interessant als het vooral een doorvoerhaven wordt voor bulkgoederen voor bijvoorbeeld betoncentrales en mengvoederbedrijven. Met alleen op- en overslag van containers red je het niet.

Wouter van Dijk

Dat stelt eigenaar Mark Remie van het Rotterdamse railbedrijf Railbrokerz. Hij sluit zich met zijn bedrijf als nieuwe partner aan bij aannemingsbedrijf Vink, die de benodigde grond voor de terminal bezit en wil investeren in het project. Een eerdere mogelijke exploitant, railondernemer Willem van den Heuvel, haakte een jaar geleden af.

,,Natuurlijk heb ik eerst de Barneveldse situatie verkend en alle studies gelezen'', zegt hij. ,,Het heeft me positief verrast hoe enorm veel industrie er al aanwezig is in Barneveld en de directe omgeving.'' Toch zag hij naar eigen zeggen wel beren op de weg voor het plan voor een op- en overslag van enkel containers over het spoor. ,,Om een stop van een goederentrein te rechtvaardigen, heb je per keer toch zo'n veertig tot zeventig containers nodig, dat is een behoorlijke hoeveelheid. Als Barneveld het alleen van die containers zou moeten hebben, was mijn advies geweest om de stekker uit dit plan te trekken. De focus op het plan zoals ik het onder ogen kreeg lag verkeerd.''

BETONCENTRALES Maar toch ziet Railbrokerz hier kansen en zodanig dat het Rotterdamse bedrijf wil participeren. ,,Want je hebt hier in de directe omgeving meerdere betoncentrales en mengvoederbedrijven. Die hebben ontzettend veel bulkgoederen nodig, die nu allemaal over de weg worden aangevoerd. Denk voor de betonindustrie aan steenslag dat via schepen de Amsterdamse haven binnenkomt. De vier betoncentrales in deze regio hebben samen al gauw zo'n 12.000 ton aan bulkgoederen per week nodig voor de productie. Dat zijn nu zo'n 500 vrachtwagens bij elkaar. Denk ook aan de mengvoederbedrijven die bijvoorbeeld ladingen mais importeren. Die komen, afhankelijk van de deals, ofwel over de weg uit Hongarije ofwel per schip in Rotterdam binnen. Dáár moet Barneveld in eerste instantie op inzetten voor deze railterminal, in combinatie met de containers.''

WERKGELEGENHEID Op basis van dat uitgangspunt wil Remie met zijn bedrijf het Barneveldse plan letterlijk weer 'op de rails' krijgen, in ruil voor straks het eerste recht voor vervoer via de Barneveldse terminal. Zijn bedrijf is naar eigen zeggen met name gespecialiseerd in railtransporten van en naar Oost-Europa. ,,Door dit plan breder te trekken met bulkgoederen en daar het zwaartepunt op te leggen, zie ik hier een kansrijke ontwikkeling'', zegt Remie. Op den duur zal de terminal volgens hem werkgelegenheid opleveren. ,,In de eerste plaats omdat het treinvervoer efficiënter en goedkoper is voor veel bedrijven, waardoor hun marktpositie wordt versterkt. In de tweede plaats omdat ik verwacht dat, als zo'n terminal er eenmaal staat, andere bedrijven met een veel grotere schaal aan industriële producten of bijvoorbeeld distributiecentra Barneveld op de kaart zien staan als interessante vestigingslocatie. Barneveld zal zich hier enorm mee in de kijker spelen, is mijn verwachting.''

VRACHTVERKEER OP SNELWEGEN Aannemingsbedrijf Vink is vanaf het begin betrokken bij het plan voor de railterminal, met name omdat de beoogde locatie, een strook grond langs het spoor en de Grote Bosweg, in eigendom van Vink is. Van hieruit zouden directe verbindingen kunnen ontstaan richting zowel Rotterdam als Duitsland, Polen en Zweden. Voor de aanleg van de terminal is eerder een totaalinvesteringsbedrag van acht miljoen euro genoemd. Directeur Henk Vink: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de railterminal een belangrijke schakel gaat worden in de railinfrastructuur in Midden-Nederland, niet in de laatste plaats vanwege de toename van vrachtverkeer op de snelwegen.'' De afgelopen zomer sprak hij in deze krant de verwachting uit dat de terminal binnen drie jaar gerealiseerd zou kunnen zijn.