• Heliflight.nl

Regels starterslening versoepeld

BARNEVELD De gemeente Barneveld versoepelt de voorwaarden voor de startersleningen. Kwamen beginnende kopers van woningen dit jaar alleen in aanmerking voor een lening bij een koophuis dat maximaal 200.000 euro kost, vanaf volgend jaar is het maximumbedrag van het huis 230.000 euro. Aanleiding hiervoor is de prijsontwikkeling van koopwoningen; die is het afgelopen jaar enorm gestegen.

Jannes Bijlsma

Mensen die hun eerste huis kopen kunnen met de starterslening op gang worden geholpen op de woningmarkt. Het kan worden gebruikt als extra lening naast een normale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De lening moet het verschil overbruggen tussen de aankoopkosten van het huis en het bedrag dat de koper maximaal kan lenen volgens de NHG-regels. Starters voor wie het inkomen niet helemaal toereikend is om te kopen, kunnen dit dan toch veilig doen.

PRIJSSTIJGINGEN Zij kunnen in Barneveld maximaal 25.000 euro lenen. De gemeente houdt vast aan het maximumaantal van dertig leningen die ze per jaar wil verstrekken. Dat aantal werd in 2017 niet gehaald, doordat de prijzen in zeer korte tijd fors stegen. Hierdoor kwamen maar weinig kopers in aanmerking voor een lening. De afgelopen twaalf maanden bleef het aantal verstrekte leningen beperkt tot vijftien. Er werden acht leningen voor bestaande koopwoningen afgesloten en zeven voor nieuwbouw. In die categorie ging het alleen om huizen in het project Gildensteyn in Veller II; een van de weinige projecten waarbij woningen van beneden de 200.000 euro werden aangeboden.

RIJTJESWONING Barneveld verstrekt sinds 2005 startersleningen. Aanvankelijk lag de prijsklassegrens voor een koopwoning op 265.000 euro. In het najaar van 2010 bracht de gemeente dat terug tot 220.000 euro en sinds februari van dit jaar is dat bedrag twee ton. Het aanbod van koopwoningen onder dat bedrag is het afgelopen jaar schaars geworden doordat de bouwkosten flink zijn gestegen. De gemiddelde prijs van een rijtjeswoning lag eind 2015 nog onder de 200.000 euro en is de afgelopen maanden tot 230.000 euro gestegen. Werd in 2016 nog geen 190.000 euro neergeteld voor een bestaand koopappartement, in het derde kwartaal van 2017 werd het aankoopbedrag bijna 225.000 euro.

ECONOMISCHE BINDING Deze gegevens maken dat Barneveld het maximale aankoopbedrag van een woning wil verhogen naar 230.000 euro, om meer kopers in aanmerking voor een starterslening te laten komen. Volgens de regels moeten zij een sociaal-economische binding hebben met Barneveld en daarmee minstens twee jaar woonachtig zijn in de gemeente of in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar. Deze bindingseis vervalt als de aanvrager een economische binding heeft met Barneveld. Dit betekent dat hij een arbeidscontract van minstens achttien uur per week kan overleggen.

HOLZENHOEF ,,Dit is een goede zaak", aldus Arie Harthoorn van Midden Nederland Makelaars. ,,Sowieso is de starterslening een prima instrument om starters in beweging te laten komen." Sinds enkele weken biedt de makelaardij een aantal nieuwbouwwoningen aan in het Holzenhoef-project in Voorthuizen, dat valt binnen de huidige startersregels. ,,Deze woningen kosten 175.000 euro vrij op naam. De prijs is in afspraak met de gemeente Barneveld tot stand gekomen", zegt Harthoorn. ,,We zien ook dat kopers geïnteresseerd zijn in de starterslening en het zou alleen maar goed zijn als meer projecten, en ook bestaande bouw, onder de nieuwe regels gaan vallen."