• Villa 29 is een mogelijk alternatief voor jongeren onder de 18.

    Gerwin van Luttikhuizen

'Resultaten enquête Jongerenraad Barneveld stromen binnen'

BARNEVELD Meer dan tweehonderd jongeren hebben de enquête ingevuld die de Jongerenraad Barneveld twee weken geleden lanceerde over uitgaansmogelijkheden in Barneveld voor minderjarigen. Aanleiding daarvoor was de sluiting van Club Move begin februari, waardoor er in Barneveld geen kroegen meer zijn waar minderjarigen welkom zijn.

André van der Velde

,,De resultaten stromen binnen, daar zijn we heel blij mee’’, zegt secretaris Celine Verhoeks. De Jongerenraad verspreidde de enquête onder haar 550 leden. Over de voorlopige resultaten kan Verhoeks nog niets zeggen. ,,Onze projectgroep gaat reacties vanaf komende maandag analyseren. De uitkomst daarvan wachten we eerst af.’’

NIET WATERDICHT Na de sluiting van Club Move aan de Schoutenstraat, hebben jongeren onder de achttien geen uitgaansgelegenheid in Barneveld meer. De eigenaar van Club Move sloot de deuren vanwege het alcoholhandhavingsprobleem. Leeftijdscontrole was volgens hem niet waterdicht te krijgen met daardoor de kans op forse boetes. In december had hij overigens al besloten geen geen minderjarigen meer toe te laten in de club. Die maatregel leidde ertoe dat een groot deel van het publiek er niet meer kwam.

De enquête van de jongerenraad zoomt in op mogelijke alternatieven. Verhoeks: ,,We wilden weten wat jongeren onder de achttien van de sluiting vinden, en wat voor alternatieven er voor hen zijn of zouden moeten zijn, zoals ‘frisfeesten’, gameavonden, workshops op het gebied van bijvoorbeeld toneel of muziek, sportactiviteiten, filmavonden, pooltoernooien enzovoort.’’

VILLA 29 Het college van b. en w. liet vorige maand op vragen van de fractie van Lokaal Belang weten, in jongerencentrum Villa 29 in Barneveld een goed alternatief te zien voor jongeren onder de achttien. In dat verband stelde het college ook in overleg te willen treden met de Jongerenraad Barneveld om te inventariseren waar de behoeften en wensen liggen en wat de rol van de gemeente hierin kan zijn.

Wanneer het overleg plaatsvindt, is nog niet bekend. Verhoeks: ,,Als we de uitkomsten van de enquête hebben, gaan we verder met de gemeente in gesprek. En dan hopen we mooie activiteiten voor minderjarige jongeren neer te zetten in Barneveld.''