• Erik van't Land

'Ruimte voor schadevergoeding pluimveehouders'

BARNEVELD Het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronil-affaire biedt ruimte om de schadeloosstelling van de pluimveehouders opnieuw ter discussie te stellen. Dat vindt Jan Workamp, projectleider van het Meldpunt Fipronil in Barneveld.

Jannes Bijlsma

Het kabinet en een meerderheid in de Tweede Kamer hebben zich de afgelopen maanden steeds op het standpunt gesteld dat de crisis valt onder het ‘bedrijfsrisico’ van de pluimveehouder en dat er van compensatie voor de schade geen sprake kan zijn. Het Meldpunt Fipronil pleitte er in april al voor dat het rijk de schade vergoedt en Workamp ziet in Sorgdragers rapport aanleiding om het kabinet te bewegen zijn standpunt te heroverwegen.

,,De NVWA heeft gefaald, zo wordt mij duidelijk uit het rapport”, zegt Workamp. De schade voor pluimveehouders was zijns inziens niet zo hoog uitgevallen als de voedselwaakhond adequaat had opgetreden, nadat het in november 2016 getipt was over het fipronilgebruik. ,,Als de NVWA toen een juiste inschatting had gemaakt en haar eigen protocollen had gevolgd, was tweederde van de schade die de pluimveehouders hebben geleden, voorkomen. Daarom zie ik aanleiding om de discussie over compensatie voor de pluimveesector opnieuw te starten.” Sorgdrager ging in haar rapport niet in op mogelijke schadeloosstelling.

Workamp noemt het rapport van Sorgdrager ‘zeer evenwichtig’, in tegenstelling tot wat hij er vooraf van verwachtte. ,,Ik hield er sterk rekening mee dat de commissie-Sorgdrager vooral verwijten zou maken richting de pluimveesector en de NVWA zou sparen”, aldus Workamp. Dat viel hem uiteindelijk mee, omdat Sorgdrager ook de NVWA en de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid berispte in het rapport. ,,Natuurlijk: het hele verhaal is ermee begonnen dat de sector de mannen van Chickfriend aan het werk zette. Maar dat middel is - en ik blijf dat benadrukken - illegaal gebruikt en de pluimveehouders waren onwetend. Zo simpel is het gewoon.”

Ook over de eiersector zelf is Sorgdrager kritisch. Ze concludeerde dat voedselveiligheid ondergeschikt was aan commerciële belangen. De controlesystemen die de branche zelf optuigde, hebben onvoldoende gefunctioneerd en men doet er te weinig aan om de risico’s in beeld te krijgen. Sorgdragers commentaar op de sector verbaast Workamp niet. ,,De sector heeft heel snel onderkend dat er tekortkomingen in het controlesysteem zaten”, legt hij uit. ,,Een werkgroep van vertegenwoordigers uit de sector heeft aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. En die worden ook doorgevoerd. De pluimveesector heeft heel goed beseft dat er zaken niet goed zijn gegaan en heeft daar direct naar gehandeld. Zo pro-actief en veerkrachtig is de sector.”