'Samenwerking boa's doorzetten'

BARNEVELD De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel gaan een plan maken om de huidige samenwerking op het gebied van toezicht in de openbare ruimte door te zetten. ,,Dit systeem bevalt ons zeer goed, hier willen we mee doorgaan."

Wouter van Dijk

Dat zegt veiligheidscoördinator Dirk Klein van de gemeente Barneveld. Afgelopen jaar startte een proefperiode waarbij alle twaalf toezichthouders (boa's) van de drie gemeenten intensiever zijn gaan samenwerken en actief zijn op elkaars grondgebied. Dat proefproject is nu wegens succes met een jaar verlengd. ,,Maar we kunnen niet blijven verlengen, eigenlijk willen we naar een vast systeem toe zodat deze nieuwe manier van toezicht blijvend is", zegt Klein.

SLAGKRACHT Het grootste voordeel is volgens hem de verbeterde slagkracht. ,,Met name de gemeenten Nijkerk met drie boa's en Scherpenzeel met twee boa's hadden in de oude situatie eigenlijk te weinig capaciteit om alle gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken goed op te pakken. Dat terwijl er vanuit het rijk zelfs nog taken bij zijn gekomen. Door de intensieve samenwerking kunnen de in totaal twaalf boa's nu ingezet worden daar waar nodig."

In totaal kwamen bij de toezichthouders vorig jaar 425 meldingen en verzoeken om handhaving binnen. Dan ging het over onder meer parkeeroverlast, hondenoverlast, illegaal gedumpt afval, geparkeerde caravans en aanhangers. Er werden in totaal 705 parkeerbonnen uitgeschreven. Voor veel voorkomende overlastfeiten schreven de boa's in totaal 580 bekeuringen uit. Daarnaast werden in totaal 929 waarschuwingen uitgedeeld.

SHIFTS De samenwerking werpt volgens Klein niet alleen zijn vruchten af bij grote evenementen als Boerenmaandag in Nijkerk, waar ook boa's uit Barneveld aanwezig zijn. ,,Ook bij reguliere taken is de samenwerking een uitkomst, omdat je in verschillende shifts kunt werken. Zo komt het voor dat boa's uit Nijkerk overdag parkeerbonnen uitschrijven in Barneveld en boa's uit Barneveld later op die dag een surveillanceronde doen door Nijkerk." Met de taken die de gemeente nu heeft op het gebied van toezicht, met name op het gebied van milieu, de drank- en horecawet, parkeerbeleid en het evenementenbeleid, kunnen de drie gemeenten volgens Klein uit de voeten met twaalf man, als de aankomende nachtboa daar al bij opgeteld is.

APV Er zijn ook wel aandachtspunten. ,,Zo is nu nog de situatie dat de boa's drie verschillende werkgevers hebben. Daarnaast verschillen de drie algemene plaatselijke verordeningen (APV), ook dat moeten de boa's goed weten. Waar in de ene gemeente afgedaan kan worden met een waarschuwing, kan de boa in een andere gemeente direct een prent achter de ruitenwisser leggen, bijvoorbeeld." Uitbreiding in de intensieve samenwerking met andere gemeenten is volgens Klein niet aan de orde. ,,Het is logisch dat we het bij deze drie gemeenten houden, omdat ook het lokale politieteam hier actief is. Door dat gelijk te schakelen krijg je een hele flexibele inzet, op basis van prioriteiten."