• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Schaffelaartheater blijft in Barneveldse handen

BARNEVELD Uitbesteding van de exploitatie van het Barneveldse Schaffelaartheater aan de commerciële partij Coulissen is definitief van de baan. De meerjarenbegroting van het huidige bestuur - het financiële plan tot en met 2020/2021 - is sluitend en kan het vertrouwen van het college van burgemeester en wethouders wegdragen. Daarmee blijft het theater in Barneveldse handen.

Wouter van Dijk

Dat deelden wethouders Gerard van den Hengel en Didi Dorrestijn vanmorgen mee. Daarmee komt een eind aan een voor het theater onzekere periode die ruim een jaar geleden begon met het onderzoek naar een mogelijke uitbesteding van het theater. Coulissen Podiumexploitatie bv uit Bussum liet weten interesse te hebben om het theater over te nemen voor op termijn een veel lager jaarlijks subsidiebedrag dan de gemeente nu betaalt aan het huidige bestuur. Gevolg was dat de Barneveldse gemeenteraad in maart besloot het subsidiebedrag in stappen af te bouwen, van 445.000 euro afgelopen jaar naar 250.000 euro in 2020. Dit met in het achterhoofd het aanbod van Coulissen. Zou het huidige bestuur niet met een sluitende meerjarenbegroting kunnen komen, dan zou het theater al per 1 juli overgenomen kunnen worden. Zou het theaterbestuur dat wél kunnen, dan zou een exploitatie-overname van de baan zijn.

DEGELIJK PLAN En het theaterbestuur kwam dus met een degelijk en goed onderbouwd plan, oordeelt het college nu op basis van een onderzoeksrapport van Deloitte. Dit bureau rekende de ingediende begroting door en controleerde of de genoemde cijfers hierin voldoende dekking en zekerheid geven en of de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen reëel zijn. Eerder uitte het theaterbestuur in deze krant alle vertrouwen te hebben in de meerjarenbegroting. Ook omdat de nieuw opgerichte stichting 'Vrienden van het Schaffelaartheater' in vijf weken tijd aan sponsorgeld ruim een ton aan toezeggingen en ruim 50.000 euro aan garantstellingen binnenhaalde.

GOED NIEUWS Deloitte concludeert dat de meerjarenbegroting voldoet aan de eisen, zoals die zijn gesteld door de Barneveldse gemeenteraad. Ditzelfde onderzoeksbureau beoordeelde vorig jaar overigens ook de 'business case' van Coulissen, op basis van dezelfde eisen.

Van den Hengel: ,,We zijn nog steeds van mening dat Coulissen een goede alternatieve partij zou zijn geweest, maar gezien het feit dat het huidige theaterbestuur nu met een degelijk plan komt, is uitbesteding niet meer aan de orde.'' Wethouder Dorrestijn: ,,Ook voor de vele vrijwilligers van het theater zal dit goed nieuws zijn'', waarbij ze refereert aan de onzekerheid onder deze groep de afgelopen maanden. Eerder brachten vrijwilligers al naar buiten dat ze van plan zouden zijn op te stappen als Coulissen het theater zou overnemen.

VERHEUGD Het theaterbestuur, vanmorgen ook aanwezig, reageert verheugd. ,,Het was voor ons de afgelopen weken een enorme uitdaging om met een goed plan te komen'', zei voorzitter Herman de Boer. ,,Maar het is gelukt, mede ook dankzij de krachten die recent vrijkwamen vanuit de samenleving.'' De Boer verwijst hiermee naar de nieuw opgerichte stichting die gestart is met fondsenwerving. Naast steun uit de Barneveldse samenleving, denkt het theater ook te kunnen bezuinigen op personeelskosten en door strakker in te kopen bij impresario's. Daar komt bij dat er ook kosten wegvallen, door een kwijtgescholden lening en door wegvallende kosten voor groot onderhoud.

Interimdirecteur Ronald de Wilde: ,,Een nieuwe koers hadden we al ingezet, daarnaast draait het theater al enige tijd goed.'' Wat het bestuur betreft moet nu het uitgangspunt zijn dat het theater zijn eigen broek ophoudt en op een later moment niet meer hoeft aan te kloppen bij de gemeente voor extra subsidiegeld.

WOELIGE ZEE Met dit besluit gaat de storm liggen nadat het de afgelopen periode zeer woelig was op zee, zegt Van den Hengel metaforisch. Sinds de start van het onderzoek naar eventuele uitbesteding van het theater lagen theaterbestuur en college meerdere malen met elkaar in de clinch. Het theaterbestuur voelde zich niet gewaardeerd en er werden wat het bestuur betreft te snel conclusies getrokken dat het theater maar uitbesteed moest worden. ,,De plooien zijn weer gladgestreken'', aldus de wethouder. Of de gang van zaken - het verlagen van het subsidiebedrag als drukmiddel gebruiken voor het huidige bestuur - de schoonheidsprijs verdient? Van den Hengel: ,,In ieder geval is door dit proces wel veel op gang gekomen, met uiteindelijk dit positieve resultaat.''

De Boer: ,,Laten we het erop houden dat het nu heel moedig van het college is om dit verstandige besluit te nemen.''

Coulissen is dinsdag op de hoogte gebracht van het standpunt van het college. Het theater blijft hiermee dus in Barneveldse handen, maar de komende tijd wordt er wel gewerkt aan een nieuwe bestuurs- en toezichtsstructuur voor het theater, om op die manier meer de financiële vinger aan de pols te houden. Het college en het theaterbestuur hebben hierover naar eigen zeggen al afspraken gemaakt, die de komende periode verder worden uitgewerkt. Van den Hengel: ,,We verwachten daarover na de zomervakantie meer te kunnen vertellen.''

Voor nu gaat bij het theater de vlag uit, aldus De Wilde. ,,Vanavond, tijdens het uitverkochte optreden van Herman van Veen, trakteren we al onze bezoekers op een drankje.'' De komende dagen worden de personeelsleden, vrijwilligers en sponsoren van het theater bijgepraat.