• Roos Koole

SGP Barneveld wil 'anti-scheidingsambtenaar'

BARNEVELD De Barneveldse SGP wil dat de gemeente een ambtenaar in dienst neemt die preventief werkt om scheidingen van ouders met (jonge) kinderen te voorkomen. Deze ambtenaar moet ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen en op tijd problemen in gezinnen signaleren, om scheidingen te voorkomen. De ambtenaar moet ook ,,bruggen bouwen richting scholen en kerken.''

Wouter van Dijk

Dat stelt de SGP in haar verkiezingsprogramma. ,,Het gezin is voor ons de basis, de hoeksteen van de samenleving'', zegt fractievoorzitter Koos van der Tang. ,,In een stabiel gezin wordt voor kinderen een goede basis gelegd voor de toekomst, maar in een gebroken gezin ontbreekt die basis.'' De effecten van echtscheidingen werken volgens de partij op de langere termijn door in de samenleving. ,,Daarom ligt er volgens ons ook een verantwoordelijkheid voor de politiek.''

Een speciale ambtenaar vanuit de gemeente zou volgens de SGP de rol moeten oppakken om scheidingen te voorkomen. De ambtenaar zou met beleidsvoorstellen moeten komen om bij ouders het bewustzijn te vergroten over de ,,ellende'' voor kinderen als hun ouders uit elkaar gaan. ,,Ouders zijn verantwoordelijk voor de geestelijke ontwikkeling van hun kinderen: dat ze kunnen opgroeien zonder trauma's. Kinderen mogen niet de dupe worden van echtscheidingen of vechtscheidingen.''

De ambtenaar zou ook contacten moeten onderhouden met scholen als het gaat om het op tijd signaleren van problemen bij echtparen. Ook kerken kunnen volgens de SGP een rol spelen. Bepaalde al bestaande initiatieven van kerken op dit vlak zouden volgens de SGP breder ingezet kunnen worden in de Barneveldse samenleving.

De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders liggen, maar de overheid kan wel ondersteunen, stelt de SGP. Inzet van mediation - onafhankelijke bemiddeling - tussen partners als er problemen zijn, moet volgens deze partij gratis aangeboden worden aan mensen die niet in staat zijn zo'n traject zelf te betalen.

De SGP benadrukt op meerdere punten het belang van een stabiel gezinsleven. Zo komt de partij met het idee voor een familiegroepsplan, waarbij het gezin bij jeugdzorgzaken betrokken wordt, en wil de SGP dat in de gezinshulpverlening er één plan en één begeleider per gezin is.