• Speed pedelec

    Provincie Gelderland

'Speed-pedelec moet op rijbaan blijven in Barneveld'

BARNEVELD/ARNHEM Speed-pedelecsrijders moeten in de bebouwde kom van Barneveld gewoon op de rijbaan blijven rijden. De gemeente Barneveld houdt zich aan de wettelijke richtlijn en staat vooralsnog niet toe dat speed-pedelecs mogen rijden op snelfietsroutes. Daarmee geeft de gemeente vooralsnog geen eigen invulling een proef van de provincie Gelderland. 

De speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, kreeg per 1 januari 2017 de status van bromfiets. Daarom moeten ze op de rijbaan binnen de bebouwde kom. Volgens de provincie Gelderland varieerden de consequenties daarvan voor speed-pedelecrijders van onhandig (vaak moeten wisselen tussen fietspad en rijbaan) tot zeer gevaarlijk (alternatieve route loopt via drukke rijbaan). Daarom voerde de provincie ruim een jaar geleden een uitzonderingsmaatregel in. In dertien gemeenten - waaronder Nijkerk, Ermelo, Apeldoorn en Wageningen - mochten speed-pedelecrijders blijven rijden op een aantal fietspaden / snelfietsroutes in de bebouwde kom. Op deze manier wilde de provincie onderzoeken hoe speed-pedelecrijders zich op fietspaden zouden gedragen. 

Uit de deze week door de provincie gepresenteerde onderzoeksresultaten blijkt dat speed-pedelecrijders een overduidelijke voorkeur hebben voor het fietspad, omdat ze zich vaak onveilig voelen op de rijbaan. ,,Als er een fietspad is, kiezen ze daarvoor, ook als het niet is toegestaan'.'' Ook blijkt uit het onderzoek dat 'de speed-pedelecrijder' binnen de bebouwde kom gemiddeld 33 kilometer per uur rijdt. ,,Het maximum van 45 kilometer per uur wordt in de praktijk vrijwel nooit gereden, zeker niet in de bebouwde kom.'' Voor de provincie zijn de uitkomsten reden om de uitzonderingsmaatregel van kracht te laten blijven.

Omdat de gemeente Barneveld geen provinciale snelfietsroutes heeft, valt deze gemeente buiten het project, stelt woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland. ,,Wel staat het de gemeente Barneveld uiteraard vrij om zelf te bepalen of en waar speed-pedelecrijders worden toegestaan.'' Navraag bij de gemeente Barneveld leert dat de gemeente daar vooralsnog weinig voor voelt. ,,De gemeente Barneveld volgt – met betrekking tot waar de snelle fietsen moeten/kunnen rijden – vooralsnog de wettelijke richtlijn en die zegt: op de rijbaan´´, laat woordvoerder Bertil Rebel weten.  

De provincie dringt er bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan om snel met eenduidige en veilige regels voor de speed-pedelec te komen.