• Remko de Waal

Sportclubs over kunstgras: 'zorgwekkend, maar we wachten af'

BARNEVELD Sportclubs in de gemeente Barneveld met kunstgrasvelden reageren geschrokken, maar ook afwachtend op de discussie omtrent eventuele gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden. ,,Goed dat dit nu verder onderzocht wordt, tot die tijd zullen we moeten afwachten.''

Wouter van Dijk

Dat laatste zegt voorzitter Wim Coenen van SDVB, één van de zes sportclubs in de gemeente Barneveld met kunstgrasvelden van rubbergranulaat. Woensdagavond besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan mogelijk negatieve gezondheidsrisico's door kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels. Die korrels worden gemaakt van fijngemalen rubber, afkomstig van versnipperde autobanden.

Volgens het tv-programma is niet goed onderzocht of bepaalde stoffen in deze korrels kankerverwekkend zijn. In 2008 bleek uit onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid dat de korrels geen gezondheidsrisico's met zich mee zouden brengen. Op basis hiervan gaven zowel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) een positief advies over het gebruik ervan. Zembla stelt nu echter dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken.

In het programma wordt tevens gemeld dat de Europese Commissie het European Chemicals Agency (ECHA) opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van SBR-rubbergranulaat en de effecten hiervan op de volksgezondheid. Resultaten van dit onderzoek worden in februari verwacht.

Coenen: ,,De onderzoeksjournalisten van Zembla zullen weten wat ze doen, dus we moeten hier serieus mee aan de slag, dit verdient absoluut de aandacht. Het is heel goed dat er nu nieuwe onderzoeken worden uitgevoerd.'' Tot die tijd echter schaart zijn club zich achter de huidige opstelling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, die op basis van eerdere onderzoeken naar de veiligheid van kunstgrasvelden goedkeuring gaf aan het gebruik ervan.

Ook bij andere clubs is die afwachtende houding merkbaar. ,,Het is eigenlijk nog te vers'', reageert voorzitter Peter Druyff van Terschuurse Boys. ,,We zijn tot op zekere hoogte wel bezorgd. Ik heb wat reacties gehad van jeugdleiders en we zullen hier de komende tijd met elkaar over praten, maar tot die tijd bieden conclusies van bestaande onderzoeken ons enige houvast.'' Voorzitter Gerard van Laar van VV Stroe haakt daarop in. ,,We zullen moeten afwachten. Wij beschikken over één kunstgrasveld en twee gewone velden. Zouden we ons kunstgrasveld niet meer kunnen gebruiken, dan hebben we een serieus probleem.'' Bij geen van de clubs is vooralsnog sprake van afmeldingen van leden vanwege de ontstane onrust.

Naast de drie genoemde clubs gebruiken ook voetbalclubs VVOP en VVB en korfbalvereniging Revival kunstgrasvelden met granulaat. Naar aanleiding van het tv-programma stuurde wethouder Didi Dorrestijn de zes clubs inmiddels een brief over deze discussie, waarin ze aangeeft de clubs nauwgezet op de hoogte te houden van de situatie. ,,Ik kan me voorstellen dat het programma vragen oproept bij u en bij leden van uw sportvereniging'', schrijft Dorrestijn in haar brief. Ze benadrukt dat de velden in de gemeente Barneveld voldoen aan het Milieukeur. ,,Als uit het nieuwe onderzoek blijkt dat er sprake is van onacceptabele risico's, dan worden de eisen in het Milieukeurmerk aangepast. Zo ver is het nu nog niet, maar ik zie de resultaten van het onderzoek met belangstelling tegemoet.'' Zo'n negentig procent van de Nederlandse gemeenten koos eerder voor deze soort kunstgrasvelden.

Coenen: ,,Ik heb de indruk dat dit nu serieus wordt opgepakt door de overheid en ik vind het ook goed dat de wethouder ons op de hoogte houdt.'' In een eerste reactie meldt ook de KNVB de vinger aan de pols te willen houden. Volgens de bond moet het RIVM de bevindingen uit het tv-programma zorgvuldig bekijken en indien nodig vervolgonderzoek doen. ,,Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de velden.'' Voor wat betreft de gezondheidsrisico's baseert de KNVB zich op dit moment op de expertise en feitelijke informatie van het RIVM.

Label:

Kunstgras