• Sportpark Overbeek > Voorzitters Eric van de Glind (Revival) en Peter Druijff (Terschuurse Boys)

    Foto Henk Hutten
  • Sportpark Overbeek > Voorzitters Eric van de Glind (Revival) en Peter Druijff (Terschuurse Boys)

    Foto Henk Hutten

Sportclubs Terschuur: 'Dit is kapitaalvernietiging'

TERSCHUUR - De twee sportclubs op Sportpark Overbeek in Terschuur, korfbalvereniging Revival en voetbalvereniging Terschuurse Boys, voelen zich niet serieus genomen door de gemeente Barneveld. Daarnaast trekken ze het nu genomen besluit om de bestaande kleedkamers te vervangen voor nieuwbouw ter discussie. ,,We vragen ons af of dit niet een vorm van kapitaalvernietiging is."Door Wouter van DijkDat melden de twee voorzitters Eric van de Glind van Revival en Peter Druijff van Terschuurse Boys in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, die ook verstuurd is aan de Barneveldse gemeenteraad. Dit naar aanleiding van het besluit van het college om 675.000 euro te reserveren voor de nieuwe kleedkamers, die in september af moeten zijn. ,,Onze onvrede is vooral groot over de manier van communiceren vanuit de gemeente", stellen de voorzitters. ,,Het nu genomen besluit is genomen, zonder dat met ons overlegd is. We missen een duidelijke financiële onderbouwing."OnderzoekAan goede communicatie heeft het ook in het voortraject volgens de clubs al geschort. ,,In maart dit jaar kwam de gemeente met de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek voor verplaatsing van het sportpark naar de overkant van de beek", zegt Van de Glind. ,,Conclusie was op dat moment dat het plan financieel en planologisch haalbaar was. Vervolgens zijn bouw- en adviesbureaus ingeschakeld om het plan verder voor te bereiden."VerbazingDe verbazing was bij de clubs dan ook groot toen twee weken geleden vanuit het college werd gemeld dat het verhuisplan financieel toch niet haalbaar zou zijn, omdat woningbouw in Terschuur op zich zal laten wachten. Dat laatste zou op zijn vroegst 2022 worden, ook omdat de woningbouw in de Zwartebroekse wijk Dwarsakker naar achteren geschoven is. ,,Het blijft ons erg onduidelijk waar deze draai vandaan komt", zegt Van de Glind nu. ,,Niet alleen omdat vanuit het college eerder is gemeld dat de voortgang van het plan in Zwartebroek niet zoveel effect op de plannen zou hebben, maar ook omdat er in Terschuur al sinds 2004 geen woningen meer gebouwd zijn. Volgens ons is er voldoende belangstelling en kunnen beide projecten naast elkaar uitgevoerd worden, zolang je ze op elkaar afstemt."Puur het feit dat het college nu besluit nieuwe kleedkamers te bouwen op de huidige plek, noemen de clubs kapitaalvernietiging. ,,Zeker als je ervan uitgaat dat het sportpark op termijn toch gaat verhuizen. Natuurlijk is het voor de veiligheid van de spelers goed als de oude kleedkamers vervangen worden, maar we snappen deze keuze niet. Hiermee kiest de gemeente voor een kortetermijnvisie."VoorfinancieringEen alternatief is er volgens de twee verenigingen wel, namelijk nu tóch verhuizen met het eerste deel van het sportpark (kleedkamers, kantine en hoofdveld voor beide clubs) op basis van voorfinanciering. ,,Zou het dan tot 2023 duren voordat woningbouw plaatsvindt, dan kost die voorfinanciering drie ton extra, altijd nog minder dan de helft van de huidige geraamde kosten voor de nieuwe kleedkamers. Zelfs al zou woningbouw tot 2033 op zich laten wachten, dan nog is voorfinanciering volgens ons een goedkopere optie."Tijd en geldWat bij de clubs beklijft is een wrang gevoel na de inzet van de afgelopen periode. ,,De afgelopen jaren hebben we tientallen malen in vergadering gezeten met en bij de gemeente. We hebben hier veel tijd en geld in gestoken. Het lijkt erop dat ons werk van de afgelopen jaren, onder meer schetsen en tekeningen van de nieuwe situatie bij het verhuisplan, direct aan de kant gelegd kan worden. Daarnaast bekruipt ons het gevoel dat er bij andere verenigingen, bijvoorbeeld in Barneveld, meer kan dan in Terschuur. Daarnaast missen we nog steeds de onderbouwing voor de keuzes die het college maakt. We hebben zelfs het gevoel dat hier meer achter zit."