• Waterschap Vallei en Veluwe

Sproeiverbod voor boeren

BARNEVELD Boeren in de regio Barneveld mogen sinds maandag hun akkers en weilanden niet meer besproeien. Door de aanhoudende droogte is het grondwaterpeil en het waterpeil in met name de Barneveldse Beek en de Lunterse Beek fors gedaald. ,,We moeten nu maatregelen treffen om te grote natuurschade te voorkomen.´´

Wouter van Dijk

Dat zegt woordvoerder Erik Keizer van Waterschap Vallei en Veluwe, die het zogeheten onttrekkingsverbod voor de komende tien weken heeft ingesteld. De komende weken mogen boeren in deze regio voor beregening van hun akkers geen water meer oppompen uit sloten, beken of kanalen. Dit verbod geldt in grote delen van het waterschapsgebied, al zijn er ook enkele polders langs onder meer de randmeren en de rivieren waar het nog wel kan, zoals de  Putterpolder, Polder Arkemheen, Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk en de Bunschoterpolder.

CONTROLES ,,Voor de regio Barneveld zijn er geen uitzonderingsgebieden, hier is de droogte momenteel te groot en zijn er geen alternatieven´´, zegt Keizer. Medewerkers van het waterschap zullen het verbod gaan controleren. ,,Zodra zij ergens sproeiers op het land zien, zullen ze checken waar het water vandaan komt. Wordt het opgepompt, dan maken we proces-verbaal op, al zullen we in de eerste periode volstaan met een waarschuwing.´´

STEEDS VAKER Het waterschap bemerkt dat de afgelopen jaren steeds vaker in de zomer besloten moet worden tot een onttrekkingsverbod na een lange periode van droogte. ,,De afgelopen acht jaar hebben we dit nu vijf keer aan de hand gehad.´´ De maatregel is volgens Keizer nodig om forse natuurschade tegen te gaan en om de waterkwaliteit goed te houden. ,,Dalend waterpeil in beken is slecht voor vissen, andere waterdieren en planten. Een dalend grondwaterpeil is ook schadelijk voor de landbouw.´´

Het verbod geldt in ieder geval voor tien weken, omdat die tijd nodig is om het waterpeil weer op orde te krijgen, stelt Keizer verder. ,,Het kan natuurlijk zo zijn dat later in de zomer meer neerslag valt, maar een paar stevige buien zullen de huidige droogte niet zomaar tenietdoen.´´