• ANP Foto

Staatssecretaris: Vervuilde grond 'erg vervelend voor bewoners'

BARNEVELD/DEN HAAG Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat leeft mee met bewoners van nieuwbouwprojecten in Barneveld, waar vervuilde grond is toegepast die afkomstig is van afvalverwerker Vink.

Jannes Bijlsma

Dit laat zij blijken in haar antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts uit Voorthuizen en Maurits von Martels (beiden CDA). ,,De onduidelijkheid over de kwaliteit (van de grond, red.) die is ontstaan door het niet naleven van de regels vind ik erg vervelend voor de bewoners van de betrokken woonwijken in Barneveld die zich hierdoor zorgen maken.”

Tv-programma Zembla onthulde vorige maand dat Vink in november 2015 een lading gereinigd zand goedkeurde voor toepassing in woonwijken - waaronder in Eilanden-Oost in Barneveld - terwijl dat niet had gemogen. Na reiniging kwam bij een eerste keuring onverwacht een te hoge waarde van de giftige stof styreen naar boven. Vink besloot het zand vervolgens te laten herkeuren onder een ander protocol. Toen daarin het styreen-gehalte onder de norm bleek te zitten, werd het zand alsnog toegepast.

Dit had niet gemogen, bevestigt Van Veldhoven (D66). Dit zegt zij de Gelderse Omgevingsdiensten na, die dit in een rapport uit 2017 concludeerden. Zembla baseerde hier haar bevindingen op. ,,De regels voor het keuring van gereinigde grond zijn helder”, aldus de staatssecretaris. ,,De beoordelingsrichtlijn die bij de tweede keuring is gebruikt, is niet van toepassing bij partijen grond afkomstig van een reinigingsproces.” Ze voegt daaraan toe het belangrijk te vinden ,,dat door de handhavende partijen wordt opgetreden.”

Verwijzend naar berichtgeving in deze krant, vroegen Geurts en Von Martels de staatssecretaris naar de stand van zaken rond een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar deze zaak en wat die concreet betekent voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Van Veldhoven gaat daar niet concreet op in. ,,Het is mij bekend dat de provincie Gelderland mogelijk een strafrechtelijk onderzoek wil naar deze kwestie. Het OM handelt zelfstandig en doet geen uitspraken ten aanzien van de zaken die wel of niet worden onderzocht.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk toezichthouders voor de bestuursrechtelijke handhaving van de regels ten aanzien van grondreiniging en samenvoeging van grond. In antwoord op de vragen van de CDA'ers of grondverwerkingsbedrijven op korte termijn extra kunnen worden doorgelicht, antwoordt de staatssecretaris dat de ILT tot 2023 verkennende thema-onderzoeken uitvoert op onjuiste verwerking van bouwstoffen en grond. Hiervoor zullen bedrijven die grond verwerken en/of in grond handelen - zoals Vink - worden geïnspecteerd.