• Wethouder Peter de Pater bij het huidige station Ede-Wageningen

    Danny van Zeggelaar

Station Ede-Wageningengaat flink op de schop

EDE Het ziet er nu nog helemaal niet uit als een bouwput, maar dat gaat de komende jaren veranderen. Station Ede-Wageningen gaat drastisch op de schop. En dat is hard nodig, want het aantal treinen neemt de komende jaren toe. Over een paar jaar stoppen óf passeren er niet negen, zoals nu, maar zeventien treinen per uur. Wethouder Peter de Pater en projectleider Peter van Kleunen weten meer.

Danny van Zeggelaar

Vanwege de invoering van het zogenoemde Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, het PHS, moet er de komende jaren flink wat veranderen op Ede-Wageningen. De NS wil elke tien minuten een intercity-trein laten rijden tussen Ede en Utrecht. Tel daarbij dat er ook een stoptrein gaat rijden naar Utrecht, de Valleilijn er stopt en er een internationale trein passeert. Dat past nu niet.

AANBESTEDING ,,Het station is hard aan renovatie toe", zegt Peter van Kleunen, de projectleider van het nieuwe station. ,,Het is te klein, achterhaald, oud, vies." De voorbereidingen voor het níeuwe station zijn daarom in volle gang. De aanbesteding voor de bouw van het station, waar de gemeente ruim 75 miljoen euro voor heeft uitgetrokken, is in volle gang. ,,Vanaf 2019 gaan reizigers merken dat er een nieuw station komt", zegt wethouder Peter de Pater (Gemeentebelangen). ,,Maar het station blijft gewoon draaien. Je gaat er natuurlijk als reiziger iets van merken, maar wij vinden dat dat relatief weinig is." Daar is een simpele reden voor, zegt hij. ,,Het hart van het station schuift op naar het oosten. Het op volle snelheid bouwen gebeurt overigens in 2020 en 2021. Dan wordt er echt volop gebouwd."

Ede-Wageningen gaat er heel anders uitzien. Niet alleen qua inrichting van de gebouwen, ook van de sporen. Er komt een extra perron bij. En rond het nieuwe station wordt ook alles anders. De huidige tunnel naar de perrons wordt een fietstunnel. ,,Het zwaartepunt verschuift van de noordkant, zoals nu, naar zuid", zegt De Pater. ,,Je komt uit het station, vervolgens kom je de fiets tegen, daarna de taxi en de bus. En daarna de auto. De bus- en taxistandplaatsen liggen een paar meter lager dan de perrons." Het station wordt gebouwd voor 30.000 reizigers, nu zijn dat er 20.000 per dag. De ChristenUnie stelde vorige maand raadsvragen over de toegankelijkheid van het station. Een gelijkvloerse doorgang voor ouderen en gehandicapten bleek te zijn geschrapt. ,,Alles voldoet aan de regels", zegt Van Kleunen. ,,De hellingen voldoen volledig aan de norm: vier procent. En je kunt straks kiezen uit trap, roltrap of lift. Het nieuwe station en de perrons zijn dus prima toegankelijk voor iedereen."

STRAKKE SAMENWERKING Wethouder De Pater verwacht niet dat het project 'uit de klauwen' gaat lopen, zoals bij station Arnhem gebeurde. ,,We werken enorm intensief samen met NS en ProRail om het risico eruit te halen. De samenwerking is hier veel strakker dan bij andere stationsprojecten. Zij hebben veel ervaring opgedaan met het project in Arnhem. Maar je blijft afhankelijk van de markt en de conjunctuur."