• Voorraden versleten kunstgrasvelden op het terrein van Vink in Barneveld.

    Wouter van Dijk

Stoppen Vink met recyclen kunstgras brengt Ede in problemen

BARNEVELD/EDE De gemeente Ede weet niet wat het aanmoet met versleten kunstgrasvelden binnen de gemeentegrenzen, omdat de Barneveldse afvalverwerker en recyclingsbedrijf Vink gestopt is met de verwerking van kunstgrasmatten. Dit jaar moeten velden in Harskamp, Lunteren en Bennekom worden vervangen, terwijl het niet duidelijk is waar de velden worden gerecycled. Waarschijnlijk wordt de vervanging van drie velden daarom uitgesteld.

Danny van Zeggelaar

Vorig jaar berichtte het NPO 2-televisieprogramma Zembla over problemen met de recycling van kunstgrasvelden. Het Barneveldse bedrijf Vink raakte in die documentaire flink in opspraak, omdat het de milieuregels flink had overtreden op een van de opslaglocaties, op industrieterrein Harselaar. De vergunning van die opslagplek bleek nog niet afgegeven te zijn, waarop de provincie met een gedoogbeschikking kwam, die daarna weer werd ingetrokken. In reactie op het programma stopte Vink met de recycling van het kunstgras, zo schreef de Barneveldse Krant in november vorig jaar. Eind dit jaar verwacht Vink klaar te zijn met de recycling van al het kunstgras op hun terrein.

AFVOER ONDERZOCHT Het besluit van de Barneveldse onderneming raakt de gemeente Ede, die juist van plan is dit jaar drie kunstgrasvelden te laten vervangen. ,,De afvoer van de velden staat gepland voor augustus 2019", schrijft het gemeentebestuur in antwoord op raadsvragen GroenLinks en Gemeentebelangen. ,,De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in deze periode, januari 2019, in volle gang. Onderdeel van de aanbesteding is de afvoer van de kunstgrasmatten en de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht."

Het gemeentebestuur schrijft dat de afvoer van de kunstgrasmatten nodig is om überhaupt tot vervanging van de velden over te gaan. ,,Indien er geen betrouwbaar alternatief beschikbaar komt in 2019 voor de afvoer van de kunstgrasmatten, dan zal de vervanging worden uitgesteld", aldus het gemeentebestuur. Er zijn volgens de gemeente wel ,,meerdere signalen" voor alternatieven die nu ontwikkeld worden, maar de verwachting van Ede is dat er dit jaar nog geen capaciteit beschikbaar is voor de afvoer van de kunstgrasvelden.

Gemeentebelangen en GroenLinks Ede opperden bij het gemeentebestuur nog het idee om bij de inkoop van kunstgrasmatten met leveranciers of producenten af te spreken dat zij de matten terugnemen, zodra ze het kunstgras vervangen moet worden. Geen goed idee, vindt het gemeentebestuur. ,,Als de verwijdering wordt meegenomen in de aanbesteding van de aanleg, dan zal een aannemer een forse risico-opslag opnemen in de prijs. Daarnaast bestaat er dan zelfs het risico dat er geen aannemer is die wil aanbesteden op het werk", schrijft de gemeente. ,,Ook ontstaan er voor de gemeente risico's als er bedrijven omvallen in de periode van tien jaar. Het lijkt beter om te focussen op een gecontroleerde verwerking op het moment van renovatie. Dat wil zeggen: meer voorwaarden in de aanbesteding opnemen, die meer dan eerst borgen dat er sprake is van een verantwoorde werkwijze."