• Erik van't Land

Taalhuis Barneveld geopend

BARNEVELD Wethouder Didi Dorrestijn-Taal heeft woensdagmiddag het Taalhuis Barneveld, dat is gevestigd in de Bibliotheek, officieel geopend. Naar schatting heeft 1 op de 9 inwoners van de gemeente Barneveld moeite met lezen, schrijven of rekenen en met dit Taalhuis wil de gemeente de laaggeletterdheid aanpakken. Volgens hen is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk is om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Het Taalhuis Barneveld is een plek waar inwoners, bedrijven en instelling terecht kunnen met hun vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Taalvrijwilligers zijn tijdens de spreekuren in het Taalhuis aanwezig om mensen individueel of in groepsverband te begeleiden bij vragen rondom taal. Ook kunnen zij inwoners doorverwijzen naar verschillende taalaanbieders binnen de gemeente.


Het Taalhuis is vanaf 13 november iedere dinsdag van 18.00 uur tot 20.00 uur en iedere woensdag van 11.00 uur tot 13.00 uur geopend voor het inloopspreekuur. Meer informatie is te vinden via www.taalhuisbarneveld.nl.