'Tekort aan goedkope woningen in Voorthuizen'

VOORTHUIZEN - Voorthuizen heeft dringend behoefte aan goedkope huurwoningen. Steeds meer jongeren verlaten noodgedwongen het dorp.Dat zei Gerard Hofs, voorzitter van Plaatselijk Belang, dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak. De laatste jaren zijn er volgens hem geen sociale woningen meer gebouwd in Voorthuizen. ,,En door verkoop van huurwoningen door de woningstichting loopt het aantal steeds verder terug.'' Hofs betreurt het dat de nieuwe woonwijk Holzenbosch ,,behoorlijk op zich laat wachten'' en riep de gemeente, woningstichting en ontwikkelaar Schoonderbeek op meer betaalbare woningen te bouwen.De bijeenkomst in café De Moriaan trok ruim 65 belangstellenden, onder wie vier wethouders. In zijn korte toespraak noemde Hofs het nieuwe zwembad ,,een fantastische aanwinst voor Voorthuizen''. Ook de westelijke omleiding om Voorthuizen kwam aan bod. ,,Provinciale Staten heeft hier een klap op gegeven. Niet iedereen is daar content mee. Samen met Pootje Noord - de verbinding tussen de Apeldoornsestraat en de westelijke omleiding - zal de rondweg moeten leiden tot een prettig winkelgebied in ons dorp.''