Theater verleent zelf subsidies voor verenigingen

BARNEVELD - Het Barneveldse Schaffelaartheater gaat voortaan zelf subsidies verlenen aan amateurkunstverenigingen als tegemoetkoming voor de zaalhuur in het theater. Dat zijn theater en gemeente Barneveld overeengekomen. Het theater kan daarbij jaarlijks maximaal 10.000 euro verdelen onder de verenigingen.Door Wouter van DijkSinds 2009 bestaat de subsidieregeling, waarmee de gemeente Barneveld amateurkunst in het theater wil stimuleren. Om daarvoor in aanmerking te komen moesten de verenigingen zogeheten vouchers aanvragen bij de gemeente Barneveld. Het theater verzocht het college van burgemeester en wethouders eind vorig jaar dit voortaan zelf te gaan doen. Tot nu toe moest het theater altijd doorverwijzen naar de gemeente, die vervolgens de aanvraag in behandeling nam en afhandelde. ,,Door de subsidiëring onder voorwaarden over te dragen, kan voor het Schaffelaartheater deze mogelijkheid gecreëerd worden", stelt het college. ,,Op deze manier is het theater een herkenbaar loket voor de amateurkunst."Bij de verdeling van de subsidies moet het theater wel dezelfde voorwaarden hanteren als de gemeente al sinds 2009 deed. Het theater moet daarover ook verantwoordling afleggen richting de gemeente. Is het plafond van 10.000 euro per jaar bereikt, dan is er geen geld meer te verdelen. Blijft er aan het eind van het jaar geld over, dan moet dat worden teruggestort naar de gemeente.Meer in het algemeen wil het theater, in samenwerking met de muziekschool, de bibliotheek en museum Nairac, de komende tijd een grotere rol gaan spelen op het vlak van Barneveldse amateurkunst. Daartoe wordt in overleg met de andere partijen gewerkt aan de oprichting van een cultuurkoepel.