• Wouter van Dijk

Toekomst Edda Huzid nog onzeker

VOORTHUIZEN Het is nog onzeker wat er gaat gebeuren met het 43 hectare grote terrein van golfbaan Edda Huzid, aan de Hunnenweg in Voorthuizen. Sinds golf- en countryclub Edda Huzid eind april plots de deuren sloot, is er nog geen nieuwe investeerder gevonden. ,,Een nieuwe golf-exploitant ligt het meest voor de hand, maar we houden alle opties open.''

Wouter van Dijk

Dat meldt Remco Slik, bedrijfsadviseur namens Edda Huzid. ,,Het gaat hier om een miljoeneninvestering, dus een deal is niet van het ene op het andere moment geregeld. We voeren momenteel veel gesprekken met diverse partijen, maar tot een overname is het nog niet gekomen.'' Volgens Slik ligt een toekomst voor het terrein als golfbaan het meest voor de hand. ,,Aangezien de baan die er ligt in goede staat is en er de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd is in de faciliteiten daaromheen. Bovendien is het een mooie locatie voor een golfbaan. Wellicht dat een nieuwe partij mogelijkheden ziet, in combinatie met de restaurantfunctie op het terrein en eventueel andere functies, zodat er een bredere onderneming ontstaat.''

FINANCIEEL ONAANVAARDBAAR De kans dat op deze plek een gesloten golfclub ontstaat, acht Slik kleiner. ,,Want juist de tendens dat steeds meer golfers buiten een vereniging om spelen en vooral veel vrijheid en flexibiliteit willen in de keuze van een locatie, is voor ons de reden geweest de deuren te moeten sluiten. Een particuliere golfbaan werkt in deze tijd niet meer.'' Sluiting was eind april volgens Edda Huzid nodig, omdat langer openhouden van de golfbaan ,,financieel onaanvaardbaar'' was, zo meldde de onderneming destijds. Door het bedrijf op slot te zetten, is volgens Edda Huzid een faillissement voorkomen.

Nóg kleiner is volgens Slik de kans dat het terrein een compleet andere bestemming krijgt, wanneer ontwikkelaars daar mogelijkheden in zien. ,,Zulke gesprekken hebben we niet gevoerd. Het lijkt me ook niet voor de hand liggen.''

WEL ONDERHOUD Zo lang het onzeker blijft wat er gaat gebeuren met de golfbaan, worden de 'greens' volgens Slik wel goed onderhouden. ,,Natuurlijk willen we snel een goede oplossing, maar nu die er nog niet is, moeten we terugloop van de baankwaliteit zien te voorkomen.''

In de hoogtijdagen van Edda Huzid, in de jaren negentig, kende de golfbaan 800 tot ruim 1.000 golfers. In 2016 was dat aantal volgens het bedrijf teruggelopen tot ongeveer 450, waarop Edda Huzid richting de vereniging aangaf dat het met dat aantal leden financieel niet meer te doen was om de baan te blijven exploiteren. Aan het eind van dat jaar hief de vereniging zichzelf op.