• Koen Suyk

Toename 'maandaghuwelijken' zorgt voor kostenpost

BARNEVELD Door een toename van het aantal huwelijken op maandagochtend, kreeg de afdeling Publiekszaken van de gemeente Barneveld in 2018 te maken met een kostenpost van 32.000 euro.

Jannes Bijlsma

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om het huwelijk op een bepaald moment in de week gratis aan te bieden voor mensen met een kleine beurs. In Barneveld is gekozen voor een halfuurtje op de maandagmorgen. De gemeente biedt daarnaast de mogelijkheid om op deze ochtend een huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten sluiten tegen een gereduceerd tarief, het zogenoemde 'faciliteitenhuwelijk'. Vooral in de laatste categorie is een toename zichtbaar. Dit gaat ten koste van het aantal 'reguliere' huwelijken. Die worden op andere momenten in de week voltrokken. De echtelieden betalen er doordeweeks 405 euro voor en op zaterdag 540 euro. 

Het aantal gratis huwelijken is de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven. In 2016 lieten 78 Barneveldse paren zich kosteloos in de echt verbinden, in 2017 en 2018 later waren dat er 73. ,,De toename zit in de faciliteitenhuwelijken", zegt Patricia van Putten. ,,De cijfers hiervan zijn nog niet beschikbaar." 

ONDERTROUWKAMER Voor beide huwelijken geldt dat deze alleen plaatsvinden tussen 9.00 en 9.30 uur op de maandagochtend en dat één van de twee partners ingeschreven moet zijn in de gemeente Barneveld. De gratis ceremonie beperkt zich tot het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en het overhandigen van een trouw- of partnerboekje. De ondertrouwkamer is de plaats van handeling en alleen de twee wettelijk voorgeschreven getuigen mogen aanwezig zijn. Een 'faciliteitenhuwelijk' wordt voltrokken in de trouwzaal, in de aanwezigheid van minstens twee getuigen en maximaal twintig gasten. Een korte persoonlijke toespraak is bij de gereduceerde prijs inbegrepen, evenals het wisselen van de ringen.