• Eind juni werd 45.000 liter drugsafval gevonden in het MOB-complex in Voorthuizen.

    Politie

Toezicht op Voorthuizens complex opgevoerd na drugsvangst

VOORTHUIZEN De gemeente Barneveld voert het toezicht op het voormalige MOB-complex in Voorthuizen op. Dit naar aanleiding van de vondst van drugsafval op het terrein aan de Garderbroekerweg, eind juni. Het complex is sinds 2004 eigendom van de gemeente.

Jannes Bijlsma

Het gemeentelijke toezicht op het terrein in heet Voorthuizense buitengebied omvatte de afgelopen jaren 'gesprekken met de twee achtereenvolgende huurders' en 'periodieke rondgangen'. Eind 2016 vond er een onaangekondigde controle plaats op het complex, omdat er tips binnenkwamen over 'drugsgerelateerde activiteiten'. Omgevingsdienst de Vallei, de politie, belastingdienst en brandweer deden een inval, maar er werd niets gevonden dat wees op drugscriminaliteit. ,,Het risico op drugsgerelateerde activiteiten is ook enkele keren met de huurder besproken, die aangaf daar alert op te zijn", aldus het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA en Lokaal Belang.

ONDERVERHUURD In een loods van het voormalige mobilisatiecomplex vond de politie bijna 45.000 liter drugsafval, waarschijnlijk afkomstig van een drugslab voor synthetische drugs. Het was de grootste hoeveelheid drugsafval die tot nu toe in Nederland is aangetroffen. CDA en Lokaal Belang wilden weten hoe het mogelijk is dat dergelijk afval op een gemeentelijk terrein lag opgeslagen. Het college geeft aan dat het complex is onderverhuurd aan de firma ProMid Vastgoed BV uit Kootwijkerbroek, voor 'extensieve opslag'. Beide partijen kwamen in het contract overeen dat onderverhuur was toegestaan. ,,De huurder heeft onderverhuurd en de onderhuurder blijkt vervolgens op zijn beurt ook onderverhuurd te hebben", schrijft het college.

VERHAALPROCEDURE Op de vraag wat de gemeente gaat doen om drugsdumpingen in de toekomst te voorkomen, antwoordt het college dat het aantal onaangekondigde bezoeken op het oude MOB-complex de komende tijd wordt verhoogd. Verder wijst het op het Integrale Veiligheidsplan 2019-2022, waarin de aanpak van drugscriminaliteit en andere ondermijnende activiteiten is aangemerkt als speerpunt. De kosten voor het opruimen van het drugsafval komen voor rekening van de gemeente. ,,Deze zullen via een verhaalprocedure worden teruggevorderd op de overtreder."

XTC-LABORATORIUM De kans dat zich drugszaken afspelen in andere gebouwen of op terreinen die de gemeente in bezit heeft, acht het college klein. ,,Naast het MOB-complex verhuurt de gemeente vrijwel uitsluitend woningen en min of meer publiek toegankelijk gebouwen, waarbij het risico op drugsgerelateerde activiteiten beperkt is." Burgemeester en wethouders houden er rekening mee dat drugscriminaliteit steeds meer binnen haar gemeentegrenzen plaatsvindt. ,,Zeer regelmatig wordt er in onze gemeente een hennepkwekerij ontmanteld en dit voorjaar werd er nog een xtc-laboratorium opgerold."

HERONTWIKKELING De gemeente Barneveld kocht het terrein in 2004 van Defensie, met de mogelijke aanleg van een oostelijke rondweg om Voorthuizen in gedachten. Die zou dan worden aangesloten op de rijksweg A1. Inmiddels heeft het complex - zo stelt het college - 'geen strategisch waarde' meer en staat het op de nominatie om te worden herontwikkeld. Het college is eind 2018 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden.

BEETJE MAGERTJES CDA-raadslid Roel van den Broek, die de vragen namens zijn partij stelde, is blij met de toezegging van het college om vaker te controleren op het terrein. ,,Maar die roept meteen de vragen op: hoe vaak ga je dat doen en hoe vaak is het gebeurd? Als er in de periode hiervoor maar één keer is gecontroleerd, dan is dat wel een beetje magertjes." Barnevelder Van den Broek zet vraagtekens bij de bepaling in de huurovereenkomst met ProMid Vastgoed BV, om te mogen onderverhuren. ,,Als je dat doet, krijg je steeds minder grip op het terrein, Het was beter geweest als onderverhuur in meerdere lagen niet was toegestaan in de overeenkomst."

Van den Broeks grootste zorg gaat uit naar de verschuiving van drugsafvaldumpingen naar deze regio. Eerder kwamen die vooral in Brabantse gemeenten voor. ,,Daar hebben ze de dumpingen effectief weten aan te pakken, waardoor wij er meer last van krijgen. Het college heeft aangegeven met regionale partners in contact te staan, om van die aanpak te leren. We gaan zien waar dat toe leidt."