• Pauw Media

Twee bureaus onderzoeken locaties 'Vink-zand'

BARNEVELD De gemeente Barneveld laat op korte termijn onderzoeken waar in Barneveld de partij zand van Vink uit 2015 terecht is gekomen. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Ook wordt onderzocht of in het zand vervuilde stoffen voorkomen. Het onderzoek wordt door twee bureaus uitgevoerd. ,,Het ene bureau onderzoekt, terwijl het andere bureau controleert of het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd'', aldus de gemeente. ,,We proberen op die manier volstrekte duidelijkheid te krijgen over waar het zand is toegepast.''

Volgens de gemeente is in samenspraak met een klankbordgroep van bewoners voor deze onderzoeksopzet gekozen, stellen wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen. Na afloop van het onderzoek ontvangt iedereen een brief met de resultaten. De bewoners van de bewuste wijken die eerder genoemd zijn, onder meer in Eilanden-Oost en Veller, hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen van de gemeente.

Tv-programma Zembla meldde begin deze maand dat een partij van 10.000 ton zand van Vink ten onrechte gebruikt zou zijn bij nieuwbouwprojecten. Bij een eerste keuring bleek het zand volgens een mengmonster een te hoog gehalte styreen te bevatten, maar toen het zand opnieuw werd gekeurd, werd deze stof niet aangetroffen. Volgens GGD Gelderland-Midden zorgt het zand sowieso niet voor gezondheidsrisico's, ook niet als de aanvankelijk gemeten hoeveelheid styreen er wél in zou zitten.