'Twee uur gratis parkeren in Barneveld'

BARNEVELD - De Barneveldse middenstand wil met de gemeente Barneveld om de tafel om een ,,structurele oplossing" te vinden voor betaald of gratis parkeren in het centrum van Barneveld. Een optie kan zijn om winkelend publiek de eerste twee uur gratis te laten parkeren. Het centrum kampt met een teruglopend bezoekersaantal, een landelijke tendens.Door Wouter van DijkDat blijkt uit een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de Barneveldse gemeenteraad. In het voorjaar staat een ,,breed debat" gepland, waar naast de Barneveldse Middenstands Vereniging (BMV) ook Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB), bewoners van het centrum en de Barneveldse Industriële Kring (BIK) bij aanschuiven. Om de drempel voor winkelend bezoek te verlagen is het volgens de ondernemers noodzakelijk om iets te veranderen aan het huidige parkeerregime. Het verzoek vanuit de ondernemers om te bekijken of invoering van 'twee uur gratis' al deze maand haalbaar zou zijn, houdt het college af, in afwachting op resultaten uit het debat. ,,Het gaat ons er om nu eerst in een breed debat te inventariseren welke mogelijkheden en ideeën er allemaal leven, voordat we ad hoc beslissingen nemen", aldus gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Het college stelt daarnaast dat de parkeertarieven volgens een recent tevredenheidsonderzoek van ParkeerService niet beperkend zijn voor de keuze om te parkeren in het centrum van Barneveld.Proef vorig jaarVorig jaar vond tijdens de kerstperiode een proef plaats met twaalf gratis parkeerdagen, maar dat had niet het gewenste resultaat, zo bleek eerder. Er was niet zozeer sprake van meer bezoekers, terwijl de parkeerdruk op de terreinen in het centrum wel hoger lag. Dat laatste werd mede veroorzaakt door langparkeerders die in het centrum werken. De proef kostte de gemeente zo'n 25.000 euro aan derving door gemiste inkomsten. Bovendien leidde de proef tot parkeeroverlast en irritaties van bezoekers, vooral vanwege het ontbreken van goede doorstroming.InkomstenverliesHet instellen van de eerste twee uur gratis parkeren zou het langparkeren weren en de meeste bezoekers van het winkelcentrum over de streep kunnen trekken, is de gedachte bij de BMV. Uit gegevens van de parkeerautomaten in Barneveld blijkt dat de gemiddelde betaalde parkeertijd tussen de veertig en zestig minuten ligt. De meeste bezoekers zullen, mocht dit plan uitgevoerd worden, daardoor gratis kunnen parkeren, terwijl langparkeren wordt geweerd. Daarmee verliest de gemeente wel inkomsten uit het betaald parkeren. Voor komend jaar is in de begroting gerekend op een prognosebedrag van 1,2 miljoen euro uit parkeergeld en boetes. Daar staat een kostenpost van 360.000 euro tegenover. Landelijke tendensDe terugloop van aantallen bezoekers van winkelcentra is een landelijke tendens, mede een effect van online winkelen. Steeds meer gemeenten in Nederland schaffen het betaald parkeren af, om meer winkelend publiek naar hun binnensteden te trekken. Volgens onderzoeksbureau CROW speelt daarentegen in deze discussie ook de meerwaarde van winkelcentra mee als het gaat om beleving bij winkelgedrag. Verkeer speelt volgens de onderzoekers maar een beperkt rol bij dit gedrag.In de aanloop naar de discussie van volgend jaar is het parkeren in het centrum rond de jaarwisseling al wel gratis, maar dat laatste heeft te maken met het voorkomen van vuurwerkschade aan de parkeerautomaten. Bezoekers van het winkelcentrum hoeven van maandag 29 december tot en met zaterdag 3 januari geen parkeerbonnetje te halen.