• Een referentiebeeld dat een idee moet geven van hoe een waterpartij in de uitgebreide De Plantage eruit kan zien.

    Gemeente Barneveld

'Uitbreiding Plantage wordt prettige omgeving'

BARNEVELD De uitbreiding van begraafplaats De Plantage aan de Oldenbarnevelderweg in Barneveld krijgt een vergelijkbare uitstraling als de huidige begraafplaats aan de Narcissenweg. ,,Het moet een mooie, prettige omgeving worden", beloofde wethouder André van de Burgwal woensdag in de raadscommissie Samenleving.

Jannes Bijlsma

SGP-raadslid Jan Top uitte tijdens die vergadering de zorgen die hem bekropen bij het zien van de referentiefoto's die bij het raadsvoorstel waren gevoegd. Hij vreesde een te modern ogende begraafplaats. ,,Natuurlijk zijn dit maar referentiebeelden. Maar wij zien graag een nette, maar niet al te luxe uitvoering. Breng niet te veel hellingen aan, of luxe waterpartijen. Die brengen veel kosten met zich mee, met name met betrekking op de aanleg en het onderhoud." Ook ChristenUnie-raadslid Jaap van den Top had moeite met de foto's. ,,Die geven volgens mij een verkeerd beeld."

GROENE WAND Wethouder Van de Burgwal verzekerde de raadsleden dat de uitbreiding van de begraafplaats hetzelfde karakter gaat krijgen als de huidige. ,,Die begraafplaats heeft ook een parkachtige sfeer, met veel groen. Dat willen we in de uitbreiding ook netjes inbedden, met een groene wand eromheen. Het wordt een mooie, prettige omgeving. We hebben de plannen ook voorgelegd aan begrafenisondernemers. Die zijn juist erg enthousiast."

Raadslid Sandra Reemst had in het ontwerp voor het uitbreidingsdeel graag gezien dat er een nieuwe aula zou worden gerealiseerd. ,,Wij vinden de huidige toch wel erg gedateerd. Ik hoor van mensen dat ze uitwijken naar een andere plek, omdat ze de oude aula gewoon niet meer van deze tijd vinden." Daar is nu niet voor gekozen, reageerde de ambtelijke projectleider, omdat het college het belangrijk vond om eerst de uitbreiding voortvarend op te pakken. Dat is nodig omdat er over enkele jaren ruimtegebrek dreigt op het bestaande deel van de begraafplaats. ,,Dat betekent niet dat we de aula niet in beeld hebben. U kunt daar binnenkort de voorstellen voor verwachten. Maar we wilden dit eerst snel oppakken."

ALS/DAN-REDENATIE Het uitbreidingsproject kost de gemeente ongeveer 4,3 miljoen euro. Sommige raadsleden vroegen wethouder Van de Burgwal wat er gebeurt als dit bedrag toch niet voldoende blijkt te zijn. ,,Dat is een als/dan-redenatie. Ik denk dat we hier goed mee uit de voeten kunnen. Maar als blijkt dat het niet voldoende is, dan komen we bij u terug. Maar daar wil ik nu verder niet op vooruitlopen."