• Projectbureau Spoorzone Ede

Geen 'blanco cheque' voor nieuwe station Ede-Wageningen

EDE De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen sneuvelde ruim een jaar geleden. De aanbesteding leidde niet tot een passende inschrijving. Nu worden de contouren zichtbaar van een nieuwe aanbestedingsprocedure. De raad sprak erover in een oordeel vormende vergadering. Er zijn zorgen over de meerkosten en de verdeling ervan, het is allemaal nog niet duidelijk. Er moet volgens de raad geen sprake zijn van een ´blanco cheque´ en daar is wethouder Peter de Pater het mee eens.

Gerard van Wijk

De bouwkosten zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. En het nieuwe station staat er de komende jaren nog niet. Daar komt nog bij de onduidelijkheid over de stikstofproblemen bij bouwprojecten en de afvoer van PFAS houdende grond binnen het projectgebied. De kernvraag, wat gaat het kosten, is besproken in een vertrouwelijk gedeelte van de raadsvergadering. De geheimhouding geldt tot direct nadat de aanbestedingsprocedure voor de 'spoorse werkzaamheden' zijn gegund. Er is koortsachtig overleg geweest tussen gemeente, ProRail, NS, het betrokken ministerie en de provincie Gelderland. Volgende maand gaat de aanbesteding in de markt, maar ,,we weten nog niet het aanbestedingsbedrag". Met de aannemer is overleg over de risicoverdeling.

LUIFEL Er is een aantal ontwerpaanpassingen gedaan, zoals het laten vervallen van een deel van de luifel aan de zuidwestzijde van het station, reductie van de hoeveelheid glas in de sporenkap en luifels, de perrontoegangen in de westelijke tunnel te laten vervallen, het bekleden van de sporenkap met sedum (vetkruid), uitbreiding van het aantal zonnepanelen alsmede uitstel van enkele voorgenomen voorzieningen.

Lof voor de ambtenaren voor de manier waarop afgelopen jaar de raad is meegenomen bij de voortgang van het project. Henk Kohsiek (D66) vindt het goed dat er voortgang is geboekt. Hij noemt de gang van zaken met het nieuwe station in Arnhem een nachtmerrie. Vanwege de veiligheid wil hij een parkeerdeel van het Noordplein reserveren voor vrouwen. ,,Dat gebeurt ook al in parkeergarages, zodat vrouwen niet te lang door donkere ruimtes hoeven te lopen."

Robert van Twillert (GroenLinks) juicht het toe dat er meer zonnepanelen komen. Bram van der Beek (ChristenUnie) vindt de meerkosten niet prettig aanvoelen. Daar rept ook Sjoerd Bakker (VVD) over. ,,We moeten het snel op de rails krijgen." Evert Jansen (SGP) wil de kans zo groot mogelijk maken voor een viaduct bij het bosgebied De Sysselt, 350 hectare ten oosten van Ede. Ook Gert Jan Koster (GemeenteBelangen) vraagt hier aandacht voor. ,,Zonnepanelen zijn cosmetisch mooi, maar levert het ook wat op?"

BOMEN Voor Rina Moorman (EdeNU) is een punt van zorg het kappen van bomen bij het Akoesticum (trainingscentrum voor muziek, dans en theater). Zij vreest ook toenemende druk in de wijken van geparkeerde auto´s. ,,Maar we krijgen nog steeds een fantastisch mooi station", stelt Rasit Görgülü (Democratische Kiezers Ede) vast. Wel doet het schrappen van de oostelijke ingang pijn. Ruben van Druiten (Burgerbelangen) vindt het ,,geen GroenLinks-station" moet worden, met sedum en zonnepanelen. Hij zou liever glas zien dan zonnepanelen.

De wethouder ziet zonnepanelen wel zitten en wijst op het ´AZ-effect´ voor wat glas betreft. Er wordt zeker aandacht gegeven aan de sociale veiligheid rond het nieuwe station. Het zou zo maar kunnen dat betaald parkeren wordt ingevoerd op het Noordplein. Dat neemt het college in overweging. Nu zijn er ook gemakparkeerders die hun auto wekenlang laten staan. Het plein moet worden gereserveerd voor transferreizigers. Er komt nog een nadere studie naar het parkeren, er moet niet een nog grotere druk komen op de omliggende wijken.