• import

Vaccinatiegraad Barneveldse baby´s daalt

BARNEVELD De vaccinatiegraad onder baby´s tegen kinderziekten difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) is in de gemeente Barneveld met 69,3 procent op één gemeente na (Neder-Betuwe) het laagst van heel Nederland, waar het landelijk gemiddelde boven de 90 procent ligt. Opvallend is daarnaast dat het aantal Barneveldse kinderen dat sowieso niet wordt ingeënt, al jaren toeneemt.

Wouter van Dijk

Vandaag bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het nieuwe rapport Vaccinatiegraad uit. Verdeeld over verschillende vaccinaties voor kinderziekten ligt de landelijke vaccinatiegraad tussen de 90 en 93 procent. Dit met uitzondering van de vaccinatie bij meisjes tegen baarmoederhalskanker: die blijft landelijk steken onder de 46 procent.

Inzoomend op gemeenten valt op dat in gemeenten waar, zoals in Barneveld, veel bevindelijk gereformeerden wonen, de vaccinatiegraad een stuk lager ligt. Momenteel heeft 27,8 procent van alle Barneveldse zuigelingen (kinderen tot twee jaar oud) geen enkele prik gehad. In de cijfers is daarnaast duidelijk te zien dat het aandeel niet-ingeënte kinderen in Barneveld groeit. Zo kreeg 76,4 procent van de Barneveldse kinderen in 2006 de DKTP-prik, tegenover 69,3 procent nu. Hetzelfde geldt voor de BMR-prik (bof, mazelen, rodehond), van 74,9 procent in 2006 naar 69 procent nu. Dat beeld is ook te zien bij onder meer de prik tegen HIb (76,9 procent in 2006, 69,9 procent nu) en tegen meningokokken (75,2 procent in 2006, 68,6 procent nu).

Een Barneveldse terugloop in vaccinaties is ook te zien onder kleuters en schoolkinderen, al is die daling daar minder groot. De DKTP-prik bij kleuters, een herhaalprik, daalde van 76,3 procent in 2006 naar 71 procent nu, de BMR-prik onder schoolkinderen daalde van 75,2 procent in 2006 naar 70,9 procent nu. De cijfers laten zien dat de teruglopende trend vooral van de laatste jaren is. De relatief nieuwe vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (sinds 2012) laat in Barneveld een schommelend beeld zien, maar ligt dit jaar met 24 procent beduidend onder het landelijk gemiddelde.

Dat bevindelijk gereformeerden religieuze bezwaren hebben tegen vaccinaties is bekend. Volgens het RIVM is dit niet zonder risico´s. ,,In deze kringen speelt het sociale leven zich grotendeels binnen eenzelfde groep af´´, aldus het RIVM. ,,Door deze clustering van niet-gevaccineerden kunnen epidemieën van onder meer polio, mazelen, rodehond en de bof ontstaan.´´ Een hoge vaccinatiegraad is volgens het RIVM belangrijk. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor en lopen kwetsbare mensen minder risico de ziekte te krijgen.