• import

Vandaag duidelijkheid over eiercrisis

BARNEVELD/DEN HAAG Veel pluimveehouders uit de regio Barneveld kijken uit naar de presentatie van het rapport van de commissie-Sorgdrager over het fipronil-schandaal. Vanmiddag wordt dat gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.

Jannes Bijlsma

Het onderzoek, dat wordt geleid door oud-minister Winnie Sorgdrager, moet inzicht geven in de gang van zaken rond de crisis, waarvan tientallen pluimveehouders in de regio de dupe werden. De opdracht voor Sorgdrager luidt 'wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen'.  Het schandaal ging ten koste van de levens van zeker 3,5 miljoen kippen en er moesten tientallen miljoenen eieren om worden vernietigd. Uiteindelijk bleek de hoeveelheid fipronil in de eieren minimaal. Het zou in ieder geen gevaar voor de volksgezondheid hebben gevormd. 

De pluimveehouders waren in zee gegaan met de firma Chickfriend uit Barneveld, dat het verboden middel gebruikte bij het bloedluisvrij maken van kippenstallen. De fraude kwam in juli 2017 aan het licht. De NVWA blokkeerde de stallen voor eieren, kippen en mest. Op de rol van de voedselwaakhond ontstond grote kritiek. De NVWA zou (anonieme) tips over fipronil in pluimveestallen in de wind hebben geslagen en pas maanden later hebben ingegrepen. Pluimveehouders meenden dat zij eerder op de hoogte gesteld hadden moeten zijn, opdat zij dan geen zaken hadden gedaan met Chickfriend. 

ONDERNEMERSRISICO Zij werden echter niet schadeloos gesteld door politiek Den Haag. Het argument van twee regeringen-Rutte was telkens dat pluimveehouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat er op hun erf plaatsvindt en er dus sprake is van een 'ondernemersrisico'. De Belgische overheid denkt daar heel anders over en vergoedt de schade die haar kippenboeren hebben geleden wel. Het Meldpunt Fipronil in Barneveld, opgetuigd door onder andere de gemeente Barneveld, pleit eveneens voor schadeloosstelling door de rijksoverheid. Wethouder De Kruijff zei eerder tegen deze krant niet te begrijpen waarom dit vooralsnog niet gebeurt. ,,Ik had mij kunnen voorstellen dat Den Haag het op een ondernemersrisico zou houden, als al die pluimveehouders volstrekt wisten wat Chickfriend aan het doen was. Dat is niet zo."

Sommige pluimveehouders, ook in de regio Barneveld, worstelen intussen nog altijd met de naweeën van de crisis. Er duiken af en toe nog altijd eieren met fipronil op in supermarkten. Bovendien mogen veel pluimveehouders vervuilde mest niet vervoeren, omdat de NVWA er nog geen protocol voor heeft vastgesteld.