• Wouter van Dijk

Veel basisscholen morgen dicht

BARNEVELD Donderdag 5 oktober 2017: deze keer niet alleen de jaarlijkse Dag van de Leraar, maar ook de dag van de landelijke staking van leraren in het basisonderwijs. Tot de staking is opgeroepen door de het POFront en de vakbonden. Overal in het land sluiten scholen hun deuren voor een dag. Inzet is een vermindering van de werkdruk en een betere salariëring. De staking moet de politici ervan overtuigen, dat het de hoogste tijd is in het onderwijs te investeren en dat de 270 miljoen euro, die het kabinet Rutte II hiervoor uit wil trekken zwaar onvoldoende is. Een `rondje Barneveld' levert een divers beeld op: nogal wat scholen zijn gesloten, maar op veel andere vindt de stakingsoproep geen gehoor.

Wim Mulder

De leerkrachten en besturen van de scholen van PCO Gelderse Vallei en Eem Vallei Educatief voegen de daad bij het woord en dus blijven de scholen donderdag dicht. De hervormde scholen van De Drieslag gaan zover niet, hoewel bestuur en leraren de wensen en eisen van de stakers wel onderschrijven. De leerlingen van de diverse reformatorische scholen zullen eveneens gewoon in hun bankjes kunnen plaatsnemen. Ook daar geen staking.

DE DRIESLAG Algemeen directeur Bertus van den Berkt van Hervormde Scholen De Drieslag (Prins Willem Alexanderschool, Prinses Beatrixschool, De Zaaier, Julianaschool, Amaliaschool, Willem van Oranjeschool) zegt de eisen vanuit het onderwijsveld van harte te onderschrijven. ,,Ik denk dat de werkdruk een nog veel moeilijker item is dan het salaris.'' Toch doen `zijn' scholen niet mee aan de staking. Met name het moment waarop die plaatsvindt speelt daarbij een rol. ,,We hebben een kabinet, dat er nog maar even zit. Als je daar nu druk op zet, zal dat niet zo veel zin hebben. En het nieuwe is er bijna.''

Van den Berkt noemt de 270 miljoen, die het demissionaire kabinet extra in het onderwijs wil steken 'peanuts'. Als je tenminste werkelijk iets wilt doen aan de werkdruk. Volgens hem neemt die al jaren toe. ,,In het onderwijs ben je nooit klaar. Je hebt altijd met ouders en leerlingen te maken. Daarom is er volgens mij in het onderwijs ook veel meer sprake van emotie dan in het bedrijfsleven. Je wilt vanuit je betrokkenheid de kinderen niet tekort doen.''

Tijdens de Dag van de Leraar maakt Gert van der Rhee, voorzitter van het College van Bestuur van De Drieslag zijn opwachting op de scholen van de Stichting. Hij zal persoonlijk aan de leerkrachten een presentje overhandigen. Van den Berkt: ,,Dat doen we al jaren. Je moet dat zien als een blijk van waardering voor de inzet van al onze leraren.''

ANTONIUSSCHOOL De Antoniusschool is éen van de scholen waar donderdag geen les wordt gegeven. ,,Ja, wij zijn de hele dag dicht'', zegt schoolleider Kees Marcelis. ,,Als de leerkrachten staken, kan ik de school niet opengooien. De ouders staan hier heel positief tegenover. We hebben trouwens ook ruim van te voren aangegeven, dat er donderdag gestaakt wordt. Behalve de ouders staat trouwens ook het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV), waar onze school deel van uitmaakt, er volledig achter. Iedere leerkracht heeft persoonlijk de afweging kunnen maken voor of tegen de staking.''

Ook Marcelis noemt de werkdruk het belangrijkste. ,,Er moet echt iets gebeuren. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een invalpool, maar ook dan is het al een gepuzzel. Persoonlijk ben ik het compleet met de eisen eens. Ook wat betreft het salaris. Wie wil er nou nog naar het onderwijs? Dit kan zo niet doorgaan. Laten we hopen dat de actie van donderdag wat oplevert.''

DE BRON Locatiedirecteur Inge Compagnie van Gereformeerde Basisschool De Bron is in haar reactie net zo uitgesproken. ,,Ook wij zijn donderdag inderdaad dicht. Vanuit het bestuur hebben alle leerkrachten de vrijheid gekregen om hun eigen afweging te maken. De eisen en wensen ondersteunen we volledig.'' Compagnie wijst ook op de toegenomen werkdruk. ,,Er moet iets gebeuren.''

Volgens haar is er bij de ouders van leerlingen van De Bron heel veel begrip voor de stakingsactie, hoewel die misschien wat onverwacht kwam, omdat nog niet meegedaan werd aan de prikactie in juni toen veel scholen een uur gesloten waren. ,,Ook zij zijn ervan overtuigd, dat het zo niet langer kan.'' Overigens hebben diverse ouders aangeboden donderdag voor de opvang van leerlingen te zorgen, van wie de ouders daar geen oplossing voor hebben kunnen vinden. ,,We hebben het natuurlijk al even geleden meegedeeld, zodat mensen er rekening mee konden houden. Complicerende factor was wel, dat de BSO (Buitenschoolse Opvang) besloten heeft om tijdens de schooltijden niet open te gaan.''

Compagnie benadrukt dat ook het salaris in het basisonderwijs van belang is. Zij heeft de ervaring, dat collega's vanwege het salaris besluiten het onderwijs te verlaten of de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.

PCO GELDERSE VALLEI De basisscholen die behoren tot PCO Gelderse Vallei (De Branding, De Spreng, Het Anker, De Hoeksteen, Van den Berghschool en De Fontein) zijn donderdag ook gesloten. Directeur-bestuurder interim Bernard Smits heeft de ouders en verzorgers van de leerlingen heeft uitleg gegeven via een mededeling in de verschillende nieuwbrieven. Hij meldt onder meer, dat `het bestuur van PCO Gelderse Vallei deze actie ondersteunt om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Wij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. We willen immers ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas hebben staan.'

Het bestuur ondersteunt de medewerkers die mee willen doen aan de staking. ,,Alle medewerkers van onze scholen hebben de keuze om gebruik te maken van hun stakingsrecht. Er wordt dus op die dag geen les gegeven. Er is sprake van het recht op collectief actievoeren. Uiteraard beslist uiteindelijk elke medewerker zelf of hij of zij wil staken. Medewerkers die niet mee willen staken, worden belast met vervangende werkzaamheden, maar geven geen les'', aldus Smits.

Hij zegt te rekenen op begrip en het toe te juichen als er steun is voor leerkrachten en bestuur. ,,Ook u draagt dan bij aan meer kwaliteit van onderwijs voor uw kinderen. ''

EEM VALLEI EDUCATIEF In ieder geval zullen ook de openbare scholen De Plantijn, De Lijster, De Lange Voren en De Zandberg in Barneveld en De Regenboog in Voorthuizen hun deuren donderdag gesloten houden in verband met de landelijke staking. En net als bij de andere scholen gebeurt dat om de eisen richting de politiek kracht bij te zetten in de hoop dat er in het regeerakkoord `extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.' ,,Wellicht dat door de wisselwerking van minder werkdruk en betere salariëring het nu al nijpende tekort aan onderwijskrachten (en invalkrachten) kan worden opgevangen in de toekomst'', aldus een mededeling aan de ouders.