• Jannes Bijlsma

Veel meer verdacht Vink-zand gebruikt in Barneveld en Voorthuizen

BARNEVELD De gemeente Barneveld weet al enkele weken op welke plekken in de gemeente Barneveld mogelijk vervuild zand van Vink is toegepast. Tot voor kort beweerde de gemeente nog niet exact te weten waar dat is gebeurd, maar naar nu blijkt informeerde de provincie Gelderland het college van b. en w. begin deze maand over specifieke locaties. Het college geeft aan die gegevens uit oogpunt van zorgvuldigheid niet naar buiten te hebben gebracht. Oppositiepartij Lokaal Belang meent dat het onjuist is geïnformeerd door het college.

Jannes Bijlsma

Gisteren publiceerde de provincie Gelderland een lijst met tien gemeenten waar het Vink-zand is toegepast door foutief is bemonsterd: 6768 ton was gebruikt onder woningbouwprojecten in Barneveld en 216 ton in Voorthuizen. In totaal gaat het om 7679 ton zand, verdeeld over de tien gemeenten. Deze getallen zijn gebaseerd op een nadere analyse van het rapport van de Gelderse omgevingsdiensten uit 2017, aldus GS. Hierop baseerde het tv-programma Zembla vorige maand haar uitzending 'Nieuwbouwwijk als stortplaats', waarin het Vink beschuldigde van het overtreden van de regels ten aanzien van de vervuilde grondverwerking.

Het bericht zorgde voor commotie bij oppositiepartij Lokaal Belang. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers zei de provinciale gegevens niet te kennen en stelde er schriftelijke vragen over. Vlak nadat Zembla het Vink-rapport publiceerde, begin november, erkende het college de raad en de bewoners te laat te hebben bijgepraat over de mogelijk vervuilde grond onder de nieuwbouwwijken. Vorige week herhaalde wethouder Aart de Kruijf dat standpunt en beloofde hij beterschap, in een door Lokaal Belang aangevraagd interpellatiedebat. Pluimers zei gisteravond opnieuw dat het nog altijd schort aan de communicatie tussen college en raad op dit punt, omdat het college al sinds 6 december over de lijst met locaties zou beschikken. ,,We horen maar steeds dat het college de locaties en de hoeveelheden niet kent. Hieruit blijkt toch wel heel duidelijk het tegendeel." 

Vanochtend beantwoordde het college Pluimers' vragen al. B. en w. erkennen hierin dat de provinciale informatie bekend was, maar dat ze die gegevens 'uit oogpunt van zorgvuldigheid' niet hebben willen verspreiden. De gegevens behelsden, behalve specifieke straten waar het was toegepast, ook locaties van de zanddepots waar het zand eerst naartoe was gebracht voordat het verder werd verspreid. ,,De informatie leverde een onvolledig en onjuist beeld over mogelijke locaties", aldus het college. Als voorbeeld halen b. en w. de locatie station Barneveld-Zuid aan. ,,Daar zou veel van deze bewuste partij zand zijn terechtgekomen. Maar uit nader onderzoek bleek dat het hier om een verkeerde naamgeving in de administratie van de firma Vink gaat. Het is daar alleen in een depot beland om vervolgens te worden verwerkt in de uitgegraven wegtracés van de Minorcalaan en de Zijdehoenderlaan." Deze twee straten stonden wel in de gegevens van de omgevingsdiensten, maar niet op de tekeningen van Vink. ,,Dat zorgde bij veel bewoners, ook bij u en bij ons, voor onduidelijkheid." Het risico bestond dat er verkeerde adressen zouden worden geïnformeerd en foutieve lijsten verspreid.

Een ander voorbeeld dat het college aanhaalt, is een woning aan de Stanleystraat. Die stond ook in de provinciale gegevens, als een plek waar het zand zou zijn verwerkt. ,,Dit terwijl de bewoners hier alleen maar zand hebben af- in plaats van aangevoerd. We hebben hierover contact gehad met de bewoners." Het college overlegde de provinciale gegevens wel aan Royal HaskoningDHV, dat namens de gemeente onderzoeken doet naar de exacte locatie en de hoeveelheden zand, maar verspreidde die niet onder de raadsleden. 

De firma Vink was wel van op de hoogte dat de gemeente was bijgepraat over de locaties, zo laat woordvoerder Jaap Kevelam weten. ,,Op 7 december hadden we een overleg met Royal HaskoningDHV en de gemeente. Wij hebben daarin gevraagd om de exacte locaties, om zelfs ook onderzoek te kunnen doen naar de samenstelling van het zand. Toen kregen we een plattegrond te zien, waarop vrij nauwkeurig werd aangegeven waar het zand is toegepast." Kevelam bestrijdt het getal van 6867 ton zand, die volgens de provincie Gelderland in Barneveld is toegepast. Volgens hem gaat het om ruim 8000 ton. ,,Dat moet bekend zijn bij de gemeente. Wij hebben op 9 november al onze afnemers van het zand daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, ook de gemeente Barneveld. Er is ruim 6500 ton zand geleverd in Veller en op andere plekken in Barneveld en Voorthuizen is 1400 ton zand toegepast." Op basis van de plattegrond die de gemeente toonde, gaat Vink nu aan de slag met zijn eigen onderzoek naar de stoffen die in de toegepaste grond zitten. ,,Dinsdag hebben we monsters genomen in Eilanden-Oost, vandaag doen we dat aan de Van den Bogertlaan en donderdag en vrijdag in Veller."

Royal HaskoningDHV heeft het onderzoek naar de locaties zo goed als afgerond, zo meldde het college gisteravond in een memo naar aanleiding van de publicatie van de provincie Gelderland. Vanavond stelt het onderzoeksbureau de klankbordgroep met bewoners op de hoogte van zijn bevindingen en vervolgens wordt de informatie verwerkt in een kaart die donderdagochtend met de gemeenteraad, de klankbordgroep en de bewoners wordt gedeeld. Royal HaskoningDHV legt momenteel ook de laatste hand aan een onderzoek naar de hoeveelheid zand. Op basis van dit alles kan na de jaarwisseling het onafhankelijke onderzoek naar de samenstelling van het verdachte zand worden gestart.

Mijntje Pluimers is ondertussen niet te spreken over de beantwoording van het college. Volgens de fractievoorzitter van Lokaal Belang hadden b. en w. de informatie die zij hadden met de raad moeten delen. ,,Opnieuw heeft het college gefaald in haar actieve informatieplicht; iets dat meerdere malen is beloofd. Het voorkomen van onduidelijkheid en onzekerheid bij de inwoners ontslaat je als college niet van de verplichting de raad, het hoogste orgaan, actief te informeren over de voortgang, de genomen en te nemen stappen en overige relevante ontwikkelingen." Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel reageert hierop: ,,Het college had dan informatie waarvan duidelijk was dat het onvolledig was, later weer moeten herroepen. We wilden eerst duidelijkheid; daar heeft iedereen nu recht op. En die duidelijkheid komt morgen, als het locatieonderzoek van Royal HaskoningDHV klaar is."