• Archieffoto van de mogelijke locatie voor de nieuwe Vellerschool.

    Hans-Lukas Zuurman
  • Hans-Lukas Zuurman

Veller krijgt eigen basisschool

BARNEVELD In de Barneveldse nieuwbouwwijk Veller start na de zomervakantie de eerste basisschool. In eerste instantie gaat het alleen om een zogeheten opstartschool met één kleuterklas, binnen het schoolgebouw van De Vogelhorst. In de loop van de tijd moet deze school gaan groeien tot een volwaardige eigen school. Nieuwbouw volgt dan mogelijk later, op zijn vroegst in 2019.

Door Wouter van Dijk

Dat melden directeur Piet Post van basisschool De Branding, waar deze nieuwe schoolklas in eerste instantie onder gaat vallen, en wethouder Eppie Fokkema. Gezien het groeiend aantal aanmeldingen van kinderen uit Veller op diverse scholen rondom de nieuwbouwwijk, is volgens hem zaak snel te starten. ,,En omdat er nu ruimte vrij is in speciale basisschool De Vogelhorst aan de Vellerselaan, kunnen we nu snel starten met een kleuterklas'', aldus Post. Eén docent van deze school in Norschoten gaat aan de slag op de nieuwe locatie.

POSITIEVE IMPULS Directeur Ko Fluit van De Vogelhorst onderschrijft het plan. ,,We zijn hier ook heel blij mee, want voor ons betekent dit een positieve impuls." Door de landelijke invoering van 'passend onderwijs' worden steeds meer kinderen die eerder naar een speciale school gingen, nu geplaatst op een reguliere basisschool. ,,Dat betekent voor ons een terugloop in leerlingenaantal. Nu al staat één klaslokaal leeg, vanaf volgend schooljaar zijn dat er twee." Nu nog telt De Vogelhorst 212 leerlingen, volgend schooljaar zijn het er 190, de verwachting is dat dat aantal de komende jaren terugloopt naar 155 leerlingen, waardoor de nieuwe basisschool in De Vogelhorst door kan groeien naar vier of wellicht vijf groepen. ,,Door de komst van een nieuwe school zijn er allerlei mogelijkheden om activiteiten samen op te pakken." Juist de keuze voor een school van PCO Gelderse Vallei is volgens Fluit logisch. ,,Omdat deze scholen het dichtst bij onze eigen identiteit staan." De nieuwe school krijgt een eigen ingang.

KINDERRIJKE WIJK De komst van een basisschool in Veller is logisch, gezien de demografische ontwikkeling in met name Veller II, meldde de gemeente Barneveld eerder. In deze nieuwe wijk zijn de afgelopen tijd veel kinderen geboren. De wijk heeft een duidelijk accent op goedkope koop- en huurwoningen voor starters. Dat een concreet plan voor een school tot nu toe op zich liet wachten, heeft te maken met het feit dat de meeste scholen in de buurt, in de wijken Norschoten en De Burgt, te maken hadden met een teruglopend leerlingenaantal. Post: ,Daar zien we nu dus een kentering in." De meeste 'Vellerleerlingen' gaan nu naar Eben-Haëzerschool, de Ds. J. Fraanjeschool of één van de scholen in De Burgthof en De Lijsterhof.

NIEUWBOUW Ook de gemeente Barneveld ziet de komst van de school in Veller als een gewenste ontwikkeling, zegt wethouder Eppie Fokkema. ,,Maar het toevoegen van een nieuwe school moet wel zorgvuldig gebeuren, om leegstand op andere locaties zoveel mogelijk te voorkomen. De komende jaren wordt daarom bezien of de nieuwe opstartschool kan uitgroeien tot een volwaardige school."

Fokkema heeft hierover naar eigen zeggen overleg gevoerd met PCO Gelderse Vallei, Stichting Hervormde Scholen De Drieslag, Eem Vallei Educatief, Dol Fijn en de Vogelhorst. ,,Veertig tot vijftig procent van de leerlingen in Veller gaat naar een reformatorische school, voor de andere kinderen is een wat algemenere wijkschool dichtbij huis van belang.'' Vanwege het al bestaande contact tussen PCO en de Vogelhorst is nu gekozen voor deze combinatie, zegt hij. ,,Daar komt bij dat De Drieslag straks een nieuwe school krijgt met de verhuizing van de Julianaschool in Barneveld-Noord. Om te voorkomen dat we straks voor leegstand bouwen, moeten we vooral slim kijken en voorkomen dat verschillende scholen elkaar 'opeten' in een wijk."

De beoogde schoollocatie in Veller, aan de noordkant van cluster F (zie foto), blijft gereserveerd. ,,Als over een paar jaar blijkt dat de opstartschool in De Vogelhorst is uitgegroeid tot een volwaardige school en nieuwbouw gewenst is, dan is de grond beschikbaar", zegt de wethouder. ,,We verwachten dat de nieuwbouw op zijn vroegst in 2019 start." Aanvankelijk was in de plannen voor Veller een complex voor twee scholen met in totaal twintig lokalen gepland. ,,Nu richten we ons op één school met acht lokalen. Tegen die tijd moeten we bezien of dat aantal lokalen nog aangepast moet worden."

LIJSTERHOF De opstartschool heeft volgens de gemeente ook effect op de scholen in De Lijsterhof (De Fontein, De Lijster en straks de Prins Willem Alexanderschool). ,,We verwachten dat deze scholen zich dan meer gaan ontwikkelen als school voor de buurt en minder voor kinderen uit Veller. Hierdoor is het mogelijk het besluit tot nieuwbouw van De Lijsterhof verder uit te werken." Het is de bedoeling dat met de verhuizing van de PWA van 't Valkhof naar de Lijsterhof hier straks in totaal zeventien nieuwe lokalen gebouwd gaan worden.