• Pauw Media

Verhuisplan voor basisschool De Hoeksteen

VOORTHUIZEN Basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen verhuist in 2017 naar een nieuwe locatie, aan de rand van de toekomstige woonwijk Holzenbosch. Volgens schoolbestuur en gemeente Barneveld is die nieuwe plek toekomstbestendig.

Door Wouter van Dijk

Dat meldt directeur Joke van de Laar van de basisschool. De beoogde nieuwe locatie ligt in de omgeving van de Wikselaarseweg ten zuiden van de wijk Kromme Akker, globaal tussen de Strausslaan en de Bakkersweg. Een locatie-onderzoek moet dit jaar een exacte plek aanwijzen.

JONGE GEZINNEN Dat de school, met ongeveer 130 leerlingen, nieuwbouw zou krijgen was eerder al duidelijk. In 2013 was het bestaande schoolpand aan de Veldkampstraat met een ouderdom van veertig jaar al afgeschreven. Van de Laar: ,,Reden voor de school, het schoolbestuur PCO Gelderse Vallei en de gemeente Barneveld om mogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw te onderzoeken. Gezien de ligging van de huidige school, ook ten opzichte van andere basisscholen, is verhuizing de beste optie. Omdat je er vanuit kunt gaan dat in de nieuwe wijk veel jonge gezinnen gaan wonen, is de alternatieve locatie meer toekomstgericht. Daarnaast wordt daarmee de afstand tot de Van den Berghschool, ook van PCO Gelderse Vallei, vergroot."

De gemeente Barneveld bevestigt het verhuisplan. ,,De komende tijd moet het plan concreter worden", zegt woordvoerder Margot de Lange. Op basis van het leerlingenaantal in 2013 is voor de nieuwbouw van de grond - exclusief grondaankoop - 1,4 miljoen euro opgenomen in de gemeentebegroting voor 2017. Of de school in dat jaar al opgeleverd gaat worden is volgens De Lange nog niet zeker.

AFSTAND De nu gekozen locatie ligt tegen een gepland deel van Holzenbosch aan dat pas in een latere fase bebouwd gaat worden, maar dat is voor de school geen groot probleem. ,,Die plek hebben we bewust gekozen om de afstand tussen de oude en de nieuwe locatie niet te groot te maken", zegt Van de Laar. ,,Voor de huidige ouders en kinderen is de nieuwe plek straks prima bereikbaar, hemelsbreed ligt het zo'n vijfhonderd meter verder." Dit laatste benadrukt Van de Laar omdat ze via de medezeggenschapsraad van de school signalen ontving van ouders die vanwege een 'te grote afstand' een andere schoolkeuze overwogen. ,,En dat komt omdat er onduidelijkheid is over de plek. Omdat de bouw van Holzenbosch in 2016 aan de kant van de Baron van Nagellstraat start, leeft het idee dat de school daar ook wel zal komen, maar dat is dus niet de bedoeling."

KINDEROPVANG Streven is om de nieuwe school in 2017 te openen, bouwbudget is inmiddels aangevraagd. Is dat binnen, dan kan de planvorming starten. Daarnaast moet de gemeente de benodigde grond nog aankopen. Plan is dat De Hoeksteen op de nieuwe plek ook start met kinderopvang, vergelijkbaar bijvoorbeeld met De Spreng in Barneveld. ,,Daarnaast hebben we de wens er ook een gymzaal te realiseren, maar het is nog de vraag of dat lukt. Alternatief is met de kinderen naar sporthal De Voorde te lopen. Die afstand wordt groter, maar het is wel realistisch." De Lange: ,,Het is nu nog te vroeg om te spreken over een eventuele nieuwe gymzaal bij de school."