• Foto: Wouter van Dijk

Verhuisplan voor Julianaschool

BARNEVELD - De Koningin Julianaschool in Barneveld gaat op termijn verhuizen. Dat is althans het plan van schoolbestuur en gemeente Barneveld. De nieuwe school komt mogelijk op de rand van de toekomstige nieuwbouwwijk Barneveld-Noord te staan. Door Wouter van DijkDat meldt Bertus van den Berkt van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag desgevraagd. Het oudste gedeelte van de school aan de Dr. Albert Schweitzerlaan is met een ouderdom van ruim veertig jaar afgeschreven. Van den Berkt: ,,Dat betekent dat er sowieso iets zou moeten gebeuren met vervangende nieuwbouw. Maar vanwege eerder herstelde constructiefouten in het nieuwere gedeelte én ruimtegebrek op de huidige locatie ligt verhuizing van de hele school meer voor de hand. Een grote verbouwing op de huidige plek is dus niet ideaal." De school telt ongeveer tweehonderd leerlingen, dat aantal is sinds enige tijd redelijk stabiel.Juist toekomstige nieuwbouw ten noorden van Barneveld is volgens Van den Berkt daarom een uitgelezen kans. ,,Net zoals we in 1974 ervoeren met de bouw destijds van de Prins Willem Alexanderschool, is het zeer interessant om voorafgaand aan een nieuwbouwwijk al een school te bouwen."De exacte nieuwe locatie van de Julianaschool is nog niet bekend, zegt Van den Berkt. ,,Maar te denken valt aan een plek in de buurt van de korfbalvelden van Odik, ten noorden van het Oosterbos. Daarmee sluit de school straks aan op de nieuwbouwwijk." De grond hier is daarnaast al in bezit van de gemeente. Volgens hem zou de verhuizing op zijn vroegst in 2017 kunnen plaatsvinden, woningbouw in Barneveld Noord staat momenteel niet eerder dan 2020 gepland.Volledige nieuwbouw brengt volgens de stichting de mogelijkheid met zich mee de lijn 'van nul tot twaalf' verder door te zetten met integratie van kinderopvang en peuterspeelplaats, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de nieuwbouw van De Spreng, eerder in Barneveld.De gemeente Barneveld onderschrijft het verhuisplan, maar geeft aan dat het plan nog niet concreet is. ,,Een nieuwe locatie heeft wel de voorkeur, omdat vervangende nieuwbouw op de huidige locatie lastig is", zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,De school staat middenin een bestaande woonwijk en er is daardoor weinig ruimte voor uitbreiding. Daarbij komt dat in het geval van vervangende nieuwbouw de leerlingen tijdelijk elders moeten worden opgevangen. Dat betekent óf verder reizen óf een noodvoorziening, waar hoge kosten aan zijn verbonden."De komende tijd onderzoeken schoolbestuur en gemeente de mogelijkheden voor het plan en de definitieve locatie. Hiervoor is nu een voorbereidingskrediet van 40.000 euro gereserveerd. Rebel: ,,We zoeken naar een locatie die een zo groot mogelijk verzorgingsgebied bedient van de bestaande wijken en de in de toekomst nieuw te ontwikkelen wijk."