'Verhuizing AZI schept nauwelijks precedent'

BARNEVELD Als AZI BV vanaf de Baron van Nagellstraat op bedrijventerrein Harselaar mag verhuizen naar een agrarisch perceel van Vink aan de Hessenweg 16 in Barneveld, is precedentwerking van die toestemming ,,nooit'' uit te sluiten. Maar wethouder Aart de Kruijf verwacht dat niet direct. ,,Dit is wel een heel specifieke situatie.''

Hans-Lukas Zuurman

De Kruijf zei dat dinsdagavond tijdens de raadscommissievergadering Bestuur in reactie op een vraag van ChristenUnie-fractievoorzitter Heimen Schuring. Aan de orde was de aanvullende overeenkomst die de gemeente op punt staat te sluiten met Ontwikkelings Maatschappij Barneveld (OMB) waarin aannemer Vink en bouwbedrijf Van de Mheen vertegenwoordigd zijn. Dit over hoe de samenwerking in De Burgt II verder gestalte moet krijgen nadat beide partijen al enkele jaren in een patstelling zijn beland. De overeenkomst moet een lange juridische strijd gaan voorkomen.

Het verplaatsen van AZI BV, een bedrijf van Vink dat onder meer grote grondverzetmachines en diepladers verkoopt en verhuurt, is één van de punten die Vink heeft weten te verzilveren in het bereikte compromis. Als de raad akkoord gaat, wordt het bestemmingsplan aan de Hessenweg automatisch gewijzigd in de juiste bestemming. ,,Wat voor voordeel levert dit Vink in euro's op?'', wilde ChristenUnie-fractievoorzitter Heimen Schuring weten van de wethouder. Deze liet weten ,,geen taxaties'' te hebben gemaakt, maar dat het ,,om een substantieel bedrag'' gaat. ,,Maar dat moet ook wel, want dit is onderdeel van de afspraken die we hebben gemaakt om eruit te komen. En vergist u zich niet: voor de bouw van de Harselaartunnel is dit een belangwekkende uitkomst'', doelde De Kruijf op het feit dat de gemeente 394 vierkante meter grond van de huidige entree van AZI BV krijgt om het trace van de tunnel onder het Hollands spoor (Amersfoort-Apeldoorn) mogelijk te maken. Schuring vond de gekozen locatie om naartoe te verhuizen, geen fraai alternatief. ,,Hoe voorkomen we dat deze machines, die op zich best mooi kunnen zijn, zichtbaar zijn in het agrarisch gebied daar?'' CDA-raadslid Ariën Appeldoorn vroeg zich af AZI BV straks ook op de Hessenweg op extra vierkante meters mag rekenen. En Pro'98-fractievoorzitter Monique Rosbergen zei niet te begrijpen dat er niet gekozen is voor Harselaar Zuid waar Vink ook grond in zijn bezit heeft.

De Kruijf liet weten dat de beoogde locatie bepaald niet zijn idee was geweest. ,,Het was een indringend voorstel vanuit Vink'', reageerde hij. ,,Er staat daar al een grote schuur, daaromheen komt 1100 vierkante meter beschikbaar voor AZI. Daar omheen is ruimte voor de toekomstige oostelijke rondweg om Barneveld. In het kader van het compromis hebben wij er direct aan gekoppeld dat wij de grond nodig hebben voor de tunnel. Vervolgens zijn we gaan kijken wat mogelijk is aan de Hessenweg. Verhuizing is haalbaar, denken wij. De omvang van het AZI-terrein gaat één-op-één mee, het wordt niet meer en ook niet minder. De milieucategorie blijft hetzelfde. Verder is opgenomen dat het een landschappelijke inpassing krijgt. Ongetwijfeld was Harselaar Zuid beter geweest, maar dat was niet bespreekbaar.''

Overzicht recente artikelen over dit onderwerp:

'Alleen bouwen in Barneveld Noord is te simpel' (Barneveldse Krant, 30 april 2015)

'Verhuizing AZI schept nauwelijks precedent' (Barneveldse Krant, 30 april 2015)

'Financiële gevolgen Burgtdeal onduidelijk' (Barneveldse Krant, 29 april 2015)

Politiek reageert opgelucht op akkoord De Burgt II (Barneveldse Krant, 23 april 2015)

Akkoord over ontwikkeling De Burgt II (Barneveldse Krant, 21 april 2015)

Vink eist bouwstop Barneveldse wijk Veller (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Hoe wordt De Burgt ontwikkeld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Vier verwijten van Vink (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Schadeclaim Vink loopt in de miljoenen (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Wat eist Ontwikkelings Maatschappij Barneveld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)