• De drempel ter hoogte van het Van Breugelplantsoen.

    Jannes Bijlsma

'Drempels Stationsweg maken te veel lawaai'

BARNEVELD Bewoners van de Stationsweg en het Van Breugelplantsoen willen dat de gemeente Barneveld iets doet aan de drempels ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en het Van Breugelplantsoen. Zij zeggen er 'zeer enstige geluidsoverlast' van te ondervinden. Oppositiepartij Lokaal Belang stelt er schriftelijke vragen over.

Jannes Bijlsma

De drempels werden in 2018 aangelegd, om de snelheid van het verkeer op de Stationsweg te verlagen en de 'oversteekbaarheid' te verbeteren. In deze krant waarschuwden Stationsweg-bewoners destijds al voor geluidsoverlast. ,,Je ziet bij dit soort drempels vaker dat deze de snelheid er niet uithalen, maar dat automobilisten er juist met een rotvaart overheen vliegen", betoogden zij.

NACHTRUST Die vrees is de afgelopen anderhalf jaar bewaarheid. ,,Zelfs erger dan verwacht", stelt Lokaal Belang-raadslid Marleen Blankenburgh. ,,De meeste overlast wordt ervaren van busjes en auto's met vrijwel lege aanhangwagens. Dit levert telkens een zeer vervelende, hinderlijke piekbelasting op. En vanwege het vroege tijdstip heeft dit grote impact op de nachtrust van deze inwoners." Volgens haar spelen de 'hoge muren' bij het Van Breugelplantsoen mee, waardoor het hinderlijke geluid zou worden versterkt. De partij vraagt het college van b. en w. om de drempels spoedig te heroverwegen, ,,waarbij er een goede afweging plaatsvindt tussen verkeersveiligheid versus geluidshinder." Onlangs werd duidelijk dat er langs de Stationsweg flitspalen worden geplaatst. ,,Die hebben een breed draagvlak, maar het geluidsprobleem wordt daarmee niet opgelost." De partij zou graag zien dat aanwonenden worden betrokken bij de plaatsing van de palen.

Tevens vraagt de partij aandacht voor de rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan. Deze werd ruim een jaar geleden opgeleverd en is onlangs in de Barneveldse politiek geëvalueerd. Raadsleden van vrijwel alle partijen constateerden dat de veiligheid van de rotonde verbeterd kan worden. Blankenburgh wijst in haar schriftelijke vragen op de 'minimale uitvoering' van de bebording van de rotonde, aan de zijde richting industrieterrein Harselaar. ,,Niet alle automobilisten kennen de situatie of rekenen op fietsers die vanuit Voorthuizen de rotonde oversteken om aan de rechterkant hun weg te vervolgen", schrijft zij. ,,Dit heeft (bijna-)aanrijdingen en kopstaartbotsingen tot gevolg." Ze vindt dit een bijzondere verkeerssituatie en deze moet in haar ogen 'extra benadrukt' worden met bebording. ,,Wat gaat het college daar op korte termijn aan doen?"

GEDRAG Wethouder Hans van Daalen gaf bij de evaluatie in januari al aan bereid te zijn te kijken naar de bebording op de rotonde. In zijn algemeenheid zei hij dat er 'van alles kan worden gedaan' om de veiligheid te verbeteren, maar dat het begint bij het gedrag van de verkeersdeelnemers. ,,Ik durf te stellen dat bijna iedereen die daar fietst, heel goed weet wat de regels zijn, maar die bewust overtreedt. Het gaat dus om gedrag dat veranderd moet worden. Daarom ligt er ergens een grens aan wat je als extra maatregelen kunt treffen." De wethouder ziet in handhaving een belangrijk ingrediënt om het verkeersprobleem op de rotonde aan te pakken. Hij zegde toe in gesprek te gaan met de politie om te bekijken of die kan worden opgevoerd. Ook kan er gedacht worden aan de inzet van verkeersregelaars, de wijkboa en verkeerseducatie op scholen.