• Pauw Media

Fietsers vaak in de fout op Stationsweg Barneveld

BARNEVELD Fietsers op de Stationsweg in Barneveld houden zich vaak niet aan de regels, door tegen de richting in te fietsen. Omdat de paden hier te smal zijn om elkaar goed te passeren, levert dit volgens de gemeente Barneveld onveilige situaties op. De komende tijd wordt dit fietsgedrag onder de aandacht gebracht, tijdens verkeersprojecten op middelbare scholen. De politie treedt daarnaast met enige regelmaat handhavend op.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een gemeentelijke evaluatie van het verkeersgedrag op de Stationsweg, waar eind vorig jaar de nieuwe rotonde ter hoogte van de Van Wijnbergenlaan werd aangelegd. Het verkeerd fietsgedrag vindt plaats op de beide fietspaden aan weerszijden van de Stationsweg op het tracé tussen deze nieuwe rotonde en het verkeerskruispunt ter hoogte van de Gasthuisstraat. Aan de 'boskant' rijden fietsers komende vanuit de richting Harselaar vaak rechtdoor richting het centrum, terwijl ze eigenlijk bij de rotonde moeten oversteken. Aan de andere kant nemen fietsers komende vanaf de Gasthuisstraat het 'verkeerde' fietspad om pas ter hoogte van de rotonde over te steken naar het fietskant aan de boskant.

Vooral het 'doorfietsen' vanuit Harselaar richting het centrum, is volgens de gemeente wel begrijpelijk. ,,Maar omdat het fietspad vanwege de breedte op dit stuk niet geschikt is voor fietsverkeer in twee richtingen, kunnen onveilige situaties optreden.'' Om dit verkeersprobleem op te lossen, is het volgens de politie belangrijk dat hier aandacht aan besteed wordt. Het plan is daarom dit fietsgedrag op te nemen in de verkeersprojecten op middelbare scholen en om een verkeersdebat te organiseren.

FILES IN DE SPITS De evaluatie zoomt ook in op de nieuwe situatie die is ontstaan met de komst van de nieuwe rotonde, ongeveer een jaar geleden. Afgezien van een ongeval op deze nieuwe rotonde in februari, toen een automobilist komende vanuit de richting Harselaar, rechtdoor reed over de rotonde, zijn er sinds de openstelling van de rotonde geen geregistreerde ongevallen geweest. Volgens de gemeente is er, na een periode van gewenning, sprake van een 'duidelijke en herkenbare' verkeerssituatie. Ook draagt de rotonde volgens de gemeente bij aan een ,,natuurlijke remming van het verkeer en een versterking van de bebouwde kom.'' Aandachtspunt is wel, op basis van gesprekken met omwonenden, dat met name vrachtverkeer met hoge snelheid de rotonde nadert, waardoor de bestuurders hard moeten afremmen. In de spits kan het daarnaast voorkomen dat beperkte filevorming optreedt door groepen overstekende fietsers. ,,Maar dit leidt niet tot een onevenredige belemmering van de doorstroming en wordt beoordeeld als een gebruikelijke situatie.''

INRICHTING ROTONDE De keuze voor een rotonde op deze plek werd vooraf in twijfel getrokken, bijvoorbeeld door het Comité Stationsweg, waarin aanwonenden zijn vertegenwoordigd. Dit comité had liever een fietsbrug gezien ter hoogte van de Harselaartunnel, om verkeersproblemen tijdens de spitstijden te voorkomen. Begin dit jaar werden er vanuit automobilisten ook vragen gesteld over de afwijkende ligging van de rotonde. Gezien vanaf Harselaar ligt de rotonde iets meer rechts van het midden. Volgens de gemeente kan de situatie nog verbeteren wanneer het middeneiland van de rotonde is ingericht. Het bedrijf Moba heeft de rotonde daarvoor inmiddels 'geadopteerd' en een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen met een origineel plan voor de inrichting van de rotonde, kan zich tot uiterlijk woensdag 29 januari melden bij Moba.