• Heliflight.nl

Inloopavond over snelwegknelpunt A1/A30 bij Barneveld

BARNEVELD In het gemeentehuis van Barneveld vindt woensdag 29 januari een informatieve inloopavond plaats over de plannen rondom de aanpak van snelwegknooppunt A1/A30 bij Barneveld. Tijdens deze avond zijn medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie en de gemeente aanwezig om de laatste stand van zaken te bespreken.

Wouter van Dijk

De afgelopen periode zijn er al enkele bijeenkomsten geweest met omwonenden en belanghebbenden over de plannen om het knooppunt aan te pakken. Ook zijn er ideeën en suggesties bij de plannenmakers ingediend. ,,Tijdens de bijeenkomst informeren we u graag over de stand van zaken'', meldt de gemeente Barneveld. ,,We tonen achttien kansrijke oplossingen voor het gebied A1/A30. Bij een aantal van die oplossingen vervalt de aansluiting met de Zelderseweg richting Nijkerk.''

De plannen zijn globaal en nog niet definitief, benadrukt de gemeente. ,,Ze zijn gemaakt om een goede afweging te maken over onder meer de kosten, natuur, water en het verkeer op zowel de snelwegen als de lokale wegen. Na de bijeenkomst worden de kansrijke oplossingen verder onderzocht en uitgewerkt.''

Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een voorkeursalternatief op tafel ligt, waarna de minister een besluit neemt. Vervolgens wordt er in 2022 een tracébesluit genomen, waarna op zijn vroegst een jaar later de schop in de grond gaat. De aanpak van het knooppunt kost in de 'basisvariant' ruim 54 miljoen euro, er ligt inmiddels ruim 40 miljoen op de plank. 

De gemeente Barneveld voert al sinds 2011 samen met buurgemeenten, de provincie, belangenbehartigers en de Regio Foodvalley, een lobby voor aanpak van het knooppunt. Het knooppunt staat al langere tijd bekend om de vele files en ongevallen. 

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 januari. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 21.00 uur inlopen.