• Wouter van Dijk

Inrit centrum Barneveld krijgt een heg

BARNEVELD Straatwerkers zijn maandagochtend gestart met de aanpassing van de inrit van de Nieuwstraat in Barneveld, tussen restaurants Het Schaap en De Hebberd. Ter hoogte van de aansluiting met de fietsoversteek aan de Burgemeester Kuntzelaan, komt een heg, bedoeld om te voorkomen dat fietsers komende vanuit het centrum in één keer de Kuntzelaan oversteken.

Tijdens het werk is de inrit afgesloten. De verkeersveiligheid van deze oversteek is al langere tijd in het geding. Fietsers hebben er voorrang, maar nemen die voorrang ook, met als gevolg onoverzichtelijke situaties voor automobilisten, die er geregeld te hard rijden. Binnenkort komt de gemeente met een evaluatie naar buiten, naar aanleiding van een verkeersonderzoek over de situatie en over verder te nemen maatregelen.