• Cor Fraanje: ,,Op sommige plekken is het niveauverschil langs de bermen meer dan tien centimeter.''

    Wouter van Dijk

'Levensgevaarlijke weg, vooral voor fietsers'

KOOTWIJKERBROEK De Garderbroekerweg in het buitengebied van Kootwijkerbroek moet zo snel mogelijk aangepakt worden, liefst met aan beide zijden een strook bermbeton. ,,De gaten en sleuven die nu langs het wegdek lopen zijn levensgevaarlijk, vooral voor de vele scholieren die hier fietsen.''

Wouter van Dijk

Dat zegt aanwonende Cor Fraanje, naar eigen zeggen namens de buurt. De staat van onderhoud van de drukke weg in het buitengebied is de buurt al jaren een doorn in het oog. ,,Al meerdere malen hebben we dit bij de gemeente aangekaart. Twee jaar geleden is bij wijze van lapmiddel hier en daar wat koud asfalt gestort op de verzakte grasbetonblokken om de grootste gaten te dichten, maar inmiddels is de boel weer zodanig verzakt door het zware vrachtverkeer dat hier langs dendert, dat er op meerdere plekken gevaarlijke situaties zijn ontstaan.''

DRIE KILOMETER Fraanje heeft het dan met name over het gedeelte van de Garderbroekerweg tussen de Topperweg en de Essenerweg. ,,Andere delen van de weg zijn eerder wel aangepakt met bermbeton, evenals de veel rustigere Topperweg en Breihutterweg, maar hier is dat niet gebeurd. Dat snappen we niet, juist omdat hier zoveel verkeer langs moet.'' Volgens hem gaat hem om een stuk weg van drie kilometer lang, die aan beide zijden bermbeton zou moeten krijgen. ,,Dat moet toch niet zo'n enorme kostenpost zijn?''

De ontstane verkeerssituatie door de aangetaste bermen is vooral gevaarlijk voor fietsers, vervolgt Fraanje. ,,Doordat er sleuven en hier en daar niveauverschillen tot wel tien centimeter zijn ontstaan, kunnen fietsers vervelend ten val komen. Als dat richting het gras is, zal dat misschien nog meevallen, maar je moet er niet aan denken dat ze op het asfalt terechtkomen.'' Daar komt volgens hem bij dat de redelijk rechte Garderbroekerweg wordt gebruikt als racebaan. ,,Je mag hier zestig kilometer per uur, maar menigeen rijdt er dubbel zo hard. Ik heb hier nog nooit een snelheidscontrole gezien.''

Vervanging van de grasbetondelen die er er nu in de berm liggen voor een egale betonrand, zou voor de buurt ook een ander probleem oplossen. ,,Vooral 's nachts rijden hier relatief veel vrachtwagens. Als ze elkaar moeten passeren, zullen ze moeten uitwijken richting de berm. Van het gedender van de zware wielen schrikt iedereen die hier woont wakker.'' 

GEEN PRIORITEIT Volgens Fraanje heeft hij de afgelopen tijd geregeld bij de gemeente aan de bel getrokken en is ook toegezegd dat de bermranden nog voor de bouwvak zouden worden opgehoogd. ,,Op één gedeelte zijn ook werkzaamheden uitgevoerd, maar lang niet overal. Ik snap niet waarom hier geen prioriteit aan wordt gegeven. Zeker gezien het feit dat het hier om een drukke weg gaat waar veel verkeer richting de provinciale weg N310 overheen rijdt en waar geregeld ongelukken gebeuren. Er passeert hier relatief veel vrachtverkeer dat moet uitwijken voor fietsers. En omdat de weg redelijk smal is, zijn de bermen belangrijk om uit te wijken. We zien dus graag op korte termijn een goede oplossing.''

ZO SNEL MOGELIJK AANPAKKEN De bermen langs de Garderbroekerweg in Kootwijkerbroek zijn inderdaad niet best en zouden op dit moment ook al aangepakt moeten zijn, beaamt Patricia van Putten, woordvoerder van de gemeente Barneveld. ,,De laatste planning was dat dit werk direct na de bouwvak zou gebeuren, maar de aannemer meldde bij ons dat het werk vertraging opliep doordat hij te maken had met een tekort aan personeel.'' De aanpak staat nu gepland voor oktober. ,,We gaan echter proberen of we dit nog iets naar voren kunnen trekken, zodat we alsnog zo snel mogelijk een goede berm gerealiseerd hebben voor alle weggebruikers.''

Dat onderhoudswerk bestaat uit het verhogen van de bestaande grasbetontegels, op de plekken waar verzakking is ontstaan. Het aanleggen van een strook bermbeton langs de Garderbroekerweg is voorlopig niet aan de orde. ,,Want dát doen we vrijwel altijd in combinatie met het opnieuw asfalteren van de rijbaan, zodat de betonstrook op dezelfde hoogte komt te liggen als het nieuwe asfalt. De huidige staat van het asfalt op de Garderbroekerweg is echter nog dusdanig goed dat onderhoud niet nodig is.''

Daarin ligt volgens haar ook de reden waarom de minder drukke Breihutterweg en Topperweg al wel bermbeton hebben gekregen. ,,Die wegen waren hard aan onderhoud toe. Bij het nieuw asfalteren hebben we daarom meteen bermbeton aangebracht. Bermbeton heeft de voorkeur boven de losse betonnen grasbetontegels, die gemakkelijker kunnen verzakken.'' Wat betreft snelheidscontroles op de weg, verwijst Van Putten naar de politie. ,,Deze weg maakt onderdeel uit van de reguliere controles die door de politie worden uitgevoerd.''