• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

'Oversteek Kuntzelaan Barneveld blijft voorlopig zoals hij is'

BARNEVELD De 'beruchte' fiets- en voetgangersoversteekplaats op de Burgemeester Kuntzelaan in Barneveld, ter hoogte van restaurant De Hebberd, blijft voorlopig zoals hij is. Een 'adempauze' geeft verkeersdeelnemers de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie, en het college de tijd om het bredere plan voor de centrumring uit te werken.

Wouter van Dijk

Met die afspraak zette de raadscommissie Grondgebied donderdagavond een puntkomma achter deze discussie, om na de zomervakantie de koppen weer bij elkaar te steken. ,,Laten we nu niet overhaast de ene na de andere nieuwe oplossing over elkaar heen laten buitelen'', stelde wethouder Hans van Daalen.

,,Ik sta als toeschouwer geregeld bij de oversteek te kijken en ik heb het idee dat het nu wat beter gaat. Men begint aan de nieuwe situatie te wennen.'' Met de aanleg van een nieuwe heg aan de kant van de Nieuwstraat is deze plek recent aangepast, met als doel dat fietsers komende vanuit het centrum niet in één keer de drukke weg oversteken.

HERINRICHTING De verkeersveiligheid van de oversteeklocatie staat al langere tijd ter discussie. Sinds de herinrichting van de Kuntzelaan in 2017 hebben fietsers voorrang bij het oversteken, maar dat leidt, in combinatie met te hard rijdende automobilisten, tot gevaarlijke en onvoorspelbare verkeerssituaties. Ook omdat fietsers vaak niet aangeven dat ze willen oversteken. Er hebben zich daardoor meerdere ongevallen en bijna-ongevallen voorgedaan.

VERKEERSGEDRAG Naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau BonoTraffics, dat het gedrag in december met camerabeelden registreerde en analyseerde, kwam Van Daalen een maand geleden met een voorzet voor een nieuw plan; het vijftien meter uit elkaar halen van zebrapad en fietsoversteek, met daartussen een plateau van klinkers. Zo zou een soort oversteekgebied ontstaan, dat automobilisten dwingt langzamer te rijden. Volgens BonoTraffics wordt er nu namelijk te vaak nog te hard gereden, omdat bij de Kuntzelaan op deze plek weliswaar het bord 30 staat, maar de weg ingericht is als 50-kilometerregime. Dat laatste plan blijft voorlopig nog in de achterzak van de wethouder.

VERKEERSLICHTEN Verschillende raadsleden konden zich wel vinden in het pleidooi van de wethouder om nu even rust in te bouwen en daarmee tijd te kopen. ,,Mits we dan in de tussenliggende periode blijven nadenken over wat op deze plek nu wel en niet wenselijk is'', zei Hilhardt Brul (Pro'98).

Maarten Schipper (CDA): ,,Laten we voorkomen dat we bezig blijven met pleisters plakken, en nu gaan voor een totaaloplossing.'' Een ander geluid was te horen van Marleen Blankenburgh (Lokaal Belang). Zij ziet liever maatregelen op de kortere termijn. Al eerder pleitte deze fractie voor een proef met verkeerslichten op deze oversteek.

VOORRANG Een andere maatregel die ook donderdagavond genoemd werd, met name door 'autopartij' VVD, was het terugdraaien van de voorrangsregeling. Niet de overstekende fietsers, maar de automobilisten zouden er weer voorrang moeten krijgen, zoals vóór 2017 ook het geval was.

Ook de SGP benoemde deze maatregel. ,,Het terugdraaien van de voorrangsregel maakt het minder aantrekkelijk voor fietsers, maar zou er daardoor ook daadwerkelijk één fietser minder gaan fietsen? Ik denk het niet'', stelde Jan Top (SGP).

En zo kwamen er meer denkrichtingen voorbij, zoals het uitbreiden van de dertig-kilometerzone, het aanpassen van verlichting en het verleggen van de oversteek. Shane Lasscher (Burger Initiatief): ,,We zouden ook goed moeten kijken naar een betere inrichting van de weg, passend bij de geldende maximumsnelheid. Nu hebben we op de 'Knutsellaan' bordjes 30 hangen in een gebied dat is ingericht voor 50.''

Een pas op de plaats voor de Kuntzelaan is volgens wethouder Hans van Daalen zinvol, vanwege de plannen voor de gehele ring rond het centrum van Barneveld. Eerder meldde deze krant al dat het de bedoeling is dat op deze ring - delen van de Amersfoortsestraat, Gasthuisstraat en Bouwheerstraat - de maximumsnelheid teruggaat naar dertig kilometer per uur. De komende maanden is het de bedoeling dat aanpassingen hiervoor worden besproken met bewoners en wijkplatform.

,,Het lijkt ons verstandig om maatregelen vervolgens aan te laten sluiten bij het plan aan de Kuntzelaan'', aldus Van Daalen. Sowieso is het daarnaast volgens hem goed om de tijd te nemen, voordat er nu onomkeerbare beslissingen genomen worden, waardoor de weg op de schop zou moeten. ,,Stel dat we er inderdaad nu voor kiezen de voorrangsregeling terug te draaien, dan betekent het dat we ruimte moeten maken voor fietsers om tussen de twee rijbanen te wachten en moet de weg verbreed worden.''

Een adempauze in het dossier geeft wellicht ook wat ruimte voor een bredere visie op fietsverkeer in de gemeente Barneveld, stelde Hilhardt Brul (Pro'98). ,,Want er zijn, los van deze oversteek, wel meer plekken waar vaak wat gebeurt, zoals bij de Rooseveltstraat, de Churchillstraat en de Vellerselaan. Is het eigenlijk nog wel houdbaar dat we vasthouden aan het kader om fietsers voorrang te geven?'' Wat de wethouder betreft, blijft aanpak per situatie toch vooral maatwerk.