• Pauw Media

Rondweg Voorthuizen is open

VOORTHUIZEN De Voortse Ring, de nieuwe westelijke omleiding om Voorthuizen, is klaar. Dinsdagmiddag werd de rondweg om het dorp opengesteld, waardoor doorgaand verkeer tussen Barneveld en Putten voortaan niet meer dwars door Voorthuizen heen hoeft. In eerste instantie zal het hierdoor vooral op de Rembrandtstraat een stuk rustiger worden, is de verwachting.

Wouter van Dijk

Op een later moment zal ook de Hoofdstraat door het dorp minder druk worden, als in november de Heuvelrandweg ten noorden van het dorp wordt opgeleverd. Die weg verbindt de Voortse Ring met de Apeldoornsestraat.

,,Dat doorgaand verkeer nu niet meer door het dorp hoeft, is prettig voor de inwoners én voor het doorgaand verkeer'', zegt gedeputeerde Christianne van der Wal van de provincie Gelderland. In het dorp wordt het stiller en veiliger, voor de automobilist betekent de rondweg minder oponthoud. De westelijke omleiding van de N303 is een provinciaal project, waar tientallen jaren aan voorbereiding aan voorafging. Langere tijd bleef het de vraag of de nieuwe rondweg nu aan de oostkant of de westkant het dorp moest passeren. Het werd uiteindelijk de westkant.

Volgens de provincie is in het ontwerp van de Voortse Ring extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de weg. ,,Dat is bijvoorbeeld te zien aan de boomachtige vorm van de pijlers van het viaduct aan de Overhorsterweg'', aldus de provincie. Voor dat ontwerp is dit project voorgedragen voor de zogeheten 'Betonprijs' in de categorie civiele kunstwerken. Aan woningen in de nabijheid van de nieuwe rondweg zijn geluidsisolerende maatregelen getroffen om het geluidsoverlast van het verkeer te beperken.

In het project is intensieve samenwerking met de gemeente Barneveld gezocht. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwe Heuvelrandweg. Voor die verbindingsweg zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Wegenbouwer Strukton verwacht dat voor deze weg eind september het asfalt wordt gestort. Ter hoogte van begraafplaats Diepenbosch aan de Rubensstraat komt een nieuwe rotonde waar de Heuvelrandweg op aansluit, evenals aan de Apeldoornsestraat, ter hoogte van tuincentrum De Ganzenbeek. Planning is dat deze nieuwe weg begin november klaar is.