• Foto: Gerwin van Luttikhuizen

'Verleid bezoekers naar Barnevelds winkelcentrum'

BARNEVELD Meer mensen ervan overtuigen dat Barneveld een winkelcentrum heeft dat de moeite waard is om te bezoeken. Hoe doe je dat? Vertellen dat je eigenlijk best goed bent. Hoe verleid je potentiële bezoekers naar het winkelcentrum te komen? Dat waren de belangrijkste vragen, waar de aanwezigen donderdagavond een antwoord op probeerden te vinden tijdens het Centrumdebat in de raadszaal.

Wim Mulder

Het winkelcentrum heeft veel te bieden en veel zaken zijn al op orde, maar buiten Barneveld en directe omgeving is dat onvoldoende bekend. Die conclusie viel te trekken uit de gedachtenwisseling. En dus is er werk aan de winkel; vooral op het gebied van citymarketing. Een kleine veertig mensen hadden de moeite genomen voor het Centrumdebat naar de raadszaal te komen. Het was een gemêleerd gezelschap bestaande uit detaillisten, vastgoedeigenaren, bewoners en raadsleden. Na de verschillende inleidingen kregen ze na de pauze de gelegenheid al hun ideeën te spuien over wat er de komende twee jaar zou moeten gebeuren om meer mensen te verleiden Barneveld te bezoeken en daar hun inkopen te doen.

BESTE IDEE Die brainstormsessie, gevoerd aan zes verschillende tafels, leverde de nodige ideeën op. Iedere tafel kon bepalen wat hun beste idee was en dat werd vervolgens verbeeld door sneltekenaar Frits Zijderveld. Gemeentelijk communicatieadviseur Bertil Rebel: ,,Er kwam een veelheid aan suggesties naar voren. Eén voorstel hield in meer met food, zeg maar de Smaak van Barneveld, te doen. Ook kwam naar voren, dat het goed zou zijn `het verhaal van Barneveld' te vertellen. Weer een ander idee haakte in op de ligging van Barneveld, bij het knooppunt van de A1 en de A30. Maak daar een landmark, een opvallend bouwwerk of ander element in het landschap, waardoor mensen hier naar toe willen komen. Ook de suggestie in te zetten op online met bijvoorbeeld een soort Barneveld-TV om meer bekendheid te krijgen kwam naar voren.''

TEVREDEN Volgens Rebel toonden de deelnemers zich na afloop erg tevreden over het verloop van het Centrumdebat. ,,We inventariseren nu wat er allemaal naar voren is gekomen. Het gaat echt om een hele stapel. Dat zullen we waar mogelijk opnemen in het actieprogramma voor de komende twee jaar. Eerst gaan we kijken wat op korte termijn mogelijk is. Er zal ook budget beschikbaar moeten zijn om actie te kunnen ondernemen. Wat dat betreft was het ook goed, dat diverse raadsleden het debat bijwoonden.''

NIET STILSTAAN In zijn welkomstwoord wees wethouder Gerard van den Hengel erop, dat het centrum er landelijk gezien bovengemiddeld goed voorstaat. ,,Maar we moeten niet stilstaan. Daarom zijn we hier. Onder meer om nieuwe acties te bedenken voor de korte en de lange termijn om het centrum aantrekkelijk te houden.'' De wethouder stipte nog even aan, dat er dit jaar minder toeristen te begroeten waren. Een mogelijk gevolg van de aanleg van de Harselaartunnel. Tegelijkertijd zou het aantal bezoekers uit Veenendaal toegenomen zijn, nadat in die gemeente besloten was enkele koopzondagen te houden.

Als inleiding op de avond hielden waren er twee inleidingen. De eerste was van Guido Scheerder van Goudappel Coffeng, die nader inging op de vitaliteitsbenchmark in honderd Nederlandse gemeenten. Daarin behaalde Barneveld in2017 de 23ste plek, terwijl dat twee jaar geleden nog de 49ste was. Bij de middelgrote gemeenten werd zelfs positie één in de wacht gesleept. In de optiek van Scheerder is er nog winst te behalen op het gebied van recreatief winkelen. ,,Daarbij moet Barneveld zich richten op de lokale winkels met vakmanschap en kwaliteit. De belangrijkste opgave is echter het vergroten van de bekendheid.''

PAREL ONTSLUIEREN De tweede inleider, Tony Wijntuin van WYNE Strategy en Innovation, hield zijn gehoor ook voor, dat het uitdragen van het verhaal van Barneveld een stap voorwaarts zou zijn. ,,Met de kwaliteit zit het wel goed. Ook zaken als parkeren zijn goed op orde. Breng het beter voor het voetlicht. Ook vermaak is heel belangrijk. Denk aan de voorzieningen en aan de evenementen. Jullie moeten de verborgen parel die Barneveld is ontsluieren.''