• Pauw Media
  • Pauw Media

Vier kerken Ederveen zonder vaste predikant

EDERVEEN Ongeveer 3400 inwoners en vier kerkelijke gemeenten telt Ederveen. Maar een dominee heeft het dorp sinds vorige maand niet meer. Een rondgang langs het kwartet 'vacante' gemeenten.

Op 11 januari van dit jaar deed dominee J. Prins intrede als predikant in Ouderkerk aan den IJssel. Hij was daarvoor jarenlang verbonden aan de Hervormde Gemeente in Ederveen. Scriba Harry Vlastuin vertelt dat het beroepingswerk voor het werven van een nieuwe dominee inmiddels is gestart. ,,We hopen in het voorjaar een predikant te kunnen beroepen. De gemeente heeft inmiddels namen kunnen indienen en er is advies ingewonnen van de landelijke kerk. Nu gaat de kerkenraad zich daarover buigen."

HERDER Ook nog niet zo lang zonder dominee is de Hersteld Hervormde Gemeente. Eind september nam de gemeente afscheid van predikant M. van Reenen. Hij diende in zijn Ederveense tijd ook een gemeente in Andelst/Zetten en vertrok naar Oldebroek. Net als de Hervormde Gemeente is men hier ook druk bezig met het in gang zetten van het beroepingsproces.

,,Het duurt nog wel even voordat er een beroep kan worden uitgebracht. Hoe lang precies, dat weet ik niet", vertelt scriba Jan Bos. Desgevraagd zet hij het belang uiteen van een eigen predikant. ,,Hij is een samenbindend figuur in de gemeente. Als het gaat over onderwijs en prediking bijvoorbeeld. Zo'n persoon weet wat er speelt. Een herder kent zijn eigen kudde. Gastpredikanten zijn fijn, maar kennen de gemeente minder goed."

ZEVEN PREDIKANTEN Meer dan twee decennia geleden was het dat de Gereformeerde Gemeente in Nederland een eigen predikant had. Dominee W. Verhoeks nam in 1993 na tweeënhalf jaar afscheid. D.L. Aangeenbrug was de enige andere voorganger in de geschiedenis van de gemeente. Maar hij stond dan ook liefst zeventien jaar in de kerk, van 1967 tot 1984. Scriba Henk Willemsen meldt dat zijn kerk sinds 1993 jaarlijks ,,minimaal één keer en soms twee keer" een beroep uitbrengt op een dominee. ,,Maar er zijn zeven predikanten in ongeveer vijftig Gereformeerde Gemeentes in Nederland. Twee van die zeven dominees wonen en werken bovendien in Zuid-Afrika en Canada."

Is Ederveen een onaantrekkelijke plek voor voorgangers? Willemsen: ,,Nee, dat denk ik niet. Onlangs is een dominee van ons genootschap bijvoorbeeld naar Rhenen gegaan. Die gemeente is half zo groot als bij ons."

Het voorbeeld van Rhenen is inderdaad hoopgevend. Na 30 jaar, vanaf 1984, en bij het 33e beroep dat die gemeente uitbracht, ging eindelijk een predikant in op de uitnodigingsbrief. Ook Willemsen stelt dat een eigen predikant belangrijk is. ,,Nu hebben we vaak leesdiensten. Maar lezen blijft een hulpmiddel. 'Predikt het evangelie', staat er in de Bijbel." Hij sluit positief af. ,,We zijn, ondanks de leesdiensten, als gemeente de afgelopen twintig jaar behoorlijk gegroeid."

OEFENAAR De laatste in de rij is de Oud Gereformeerde Gemeente. Scriba Henk ter Maaten gaat terug naar ,,de oorlogstijd. Toen is er een 'oefenaar' geweest die de gemeente enige tijd gediend heeft. Verder hebben we nooit een eigen dominee gehad." Op dit moment ontbeert het de gemeente aan financiële draagkracht om een predikant te beroepen. Drie jaar geleden gebeurde dit voor het laatst. ,,De één mist een vaste dominee meer dan de ander", geeft Ter Maaten aan. Ook hij ziet de voordelen van een vaste verbintenis tussen gemeente en predikant. ,,Het levende woord is toch het levende woord. Dat betekent: een bewegende predikant die het zuivere woord predikt."