Vijf kilometer nieuw bermbeton

KOOTWIJKERBROEK/STROE/VOORTHUIZEN Verschillende wegen in het buitengebied tussen Kootwijkerbroek, Stroe en Voorthuizen krijgen dit jaar verharde bermen. In totaal zo'n vijf kilometer wordt dit jaar aangepakt. Met name de omgeving Lange Zuiderweg, in het buitengebied bij Voorthuizen, is dit jaar aan de beurt.

Door Wouter van Dijk

Het gaat daarbij om een deel van het gebied waar dit jaar een zestig-kilometerzone wordt ingevoerd. Het werk wordt gecombineerd met asfaltonderhoud. Voor deze bermverharding investeert de gemeente Barneveld een bedrag van 48.000 euro, aanvullend op groot onderhoud van wegen. Het geld komt uit het Ontwikkelingsfonds Platteland.

VEILIGHEID Barneveld pakt al sinds enkele jaren in fases de bermen van wegen in het buitengebied aan. Omdat veel wegen in aanmerking komen, gaat het om een langlopend project. Het gaat dan met name om de wegen die intensiever gebruikt worden door onder meer groot en zwaar landbouw- en vrachtverkeer.

Door het verharde oppervlak te verbreden wordt de toegankelijkheid van het buitengebied verbeterd, is de gedachtegang. Vooral de landbouw heeft daar baat bij. Ook komt het de veiligheid voor fietsers en overig verkeer ten goede. ,,De berm moet dienen als uitwijkmogelijkheid bij tegemoetkomend verkeer."

Welke wegen precies worden aangepakt, is nu nog niet bekend. Die definitieve keuze wordt gemaakt in de uitwerking van de uitvoeringsplanning.

PLATTELANDSFONDS Het geld dat jaarlijks nodig is voor de aanleg van bermbeton, komt uit het Ontwikkelingsfonds Platteland. Uit dat fonds zijn de afgelopen jaren meerdere projecten betaald ter verbetering van het buitengebied. Te denken valt dan onder meer aan erfbeplanting, fietsroutes, ecopassages, nieuwe architectuur van stallen, klompenpaden en herstel van historische begraafplaatsen en monumenten.